KITH AS er overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012.
KITHs nettsteder vil inntil videre ha de samme adresser som før.
 
Standarder Sertifisering Publikasjoner Arrangementer Om KITH
For brukere
Kontaktinfo
Helsedirektoratet
Avd. standardisering
Pb. 6285 Sluppen
7489 Trondheim
Tlf: 810 200 50

Tjenester og produkterKITH AS er overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012, og ble fra 1. januar 2016 del av Direktoratet for e-helse.

*****************

NB! KITH.no vil legges ned i løpet av 2016. Standarder og andre dokumenter overføres fortløpende til ehelse.no. Visningsfiler er tilgjengelige via https://sarepta.ehelse.no/ og test- og godkjenning er overført til nhn.no.

Henvendelser til Meldingshjelp og  Kodehjelp vil fra 2. mai 2016 ikke lenger kunne mottas på Helsedirektorat-adressene. Adresser som må benyttes deretter er:

Spørsmål om implementering og bruk av nasjonale meldingsstandarder:

Spørsmål angående koding med helsefaglige kodeverk:

Spørsmål om bruk av Norsk laboratoriekodeverk:

Tilsvarende for postmottak: postmottak@ehelse.no. Også personlige epostadresser til ansatte vil kun kunne mottas på @ehelse.no-adresser. Adressene er på format fornavn.etternavn@ehelse.no.

*****************


Nyheter

Nyhetsarkiv

8.2.2013
Norsk laboratoriekodeverk
25.januar ble Norsk laboratoriekodeverk v.1.0 publisert. Dette kodeverket erstatter NEKLAB som ble sendt på høring i februar 2012.
Norsk laboratoriekodeverk er revidert på bakgrunn av tilbakemeldinger på høringsforslaget og revisjonen er utført med bistand fra ulike regionale helseforetak og i samarbeid med oppnevnte representanter fra spesialistforeninger innenfor laboratoriemedisin.
Forskjellene fra Neklab til denne nye reviderte versjonen var såpass store at en navneendring syntes nødvendig.
 
 
1.2.2013
Nye adresser
I løpet av fredag 01.02.2013 vil følgende nye adresser tre i kraft:
Volven: volven.helsedirektoratet.no
FinnKode: finnkode.helsedirektoratet.no
 
Aktuelt
Nyhetsvarsling
Abonner på forsidenyheter
Arrangementer
Utskriftvennlig side: