KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
English
Kontaktinfo
Direktoratet for e-helse

Tjenester og produkter


 
 

NB!

KITH.no legges ned 1. januar 2018

Fra 1. januar 2018 vil ikke lenger nettstedet kith.no være tilgjengelig.

​kith.no er nettstedet til Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren (KITH). KITH etablerte standarder og forvaltet kodeverk til bruk i det norske helsevesen i perioden 1990-2012.

Fra 2012 ble KITH en del av helseforvaltningen, og fra 2016 er det Direktoratet for e-helse som ivaretar disse oppgavene.

Hvor finner jeg informasjon som tidligere har vært publisert på kith.no?

Gjeldende helsefaglige kodeverk:
Helsefaglige kodeverk i bruk er tilgjengelig fra
http://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/helsefaglige-kodeverk
 
Historiske kodeverk:
Innholdet på kodeverkssidene på kith.no er i sin helhet flyttet til til sharepoint i Direktoratet for e-helse, og bevares der som historisk arkiv. Dette er en del av et nytt samhandlingsrom for forvaltning av kodeverk og terminologi. Eksterne kan få midlertidig tilgang til det historiske arkivet, og det blir lagt ut informasjon om dette på ehelse.no.
 
Standarder og støttedokumenter
Standarder og støttedokumenter som er i bruk er tilgjengelige fra
http://ehelse.no/Standarder-kodeverk-og-referansekatalog
 
Tekniske filer
Teknisk filer som xml-skjema, visningsfiler m.m. er tilgjengelige via
https://sarepta.ehelse.no/
 
Test og godkjenning
Test- og godkjenning av meldinger er overført til Norsk helsenett,
www.nhn.no.

 Epostadresser:

Spørsmål om implementering og bruk av nasjonale meldingsstandarder:

Spørsmål angående koding med helsefaglige kodeverk:

Spørsmål om bruk av Norsk laboratoriekodeverk:

Postmottak: postmottak@ehelse.no.

 Aktuelt
[Error: No property "Aktuelt"]
Nyhetsvarsling
[Error: No property "Abonnement"]
Arrangementer
Utskriftvennlig side: