Bakgrunn - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Nyheter IHE
Nyhetsbrev
Organisasjon
Vedtekter
Arbeidsprogram
Arbeidsgrupper
Medlemsmøter
Generalforsamlinger
Nordisk IHE-arbeid
Integrasjonsprofiler
Lenker

BakgrunnIHE står for Integrating the Healtcare Enterprise. IHE er et nøytralt forum og et initiativ som skal lede fram til økt integrasjon mellom helserelaterte informasjonssystemer – i første omgang mellom systemer innenfor røntgen.
IHE-initiativet kommer fra USA. Det er organisasjonene RSNA (the Radiological Society of North America) og HIMMS (the Healthcare Information and Management System Society) som står bak. Disse organisasjonene bidrar også økonomisk med arbeidet innenfor IHE. Mål og planverk for arbeidet settes opp av internasjonale komiteer og en teknisk komite trekker opp tekniske retningslinjer for arbeidet.
I Europa er det opprettet tilsvarende organisasjon: IHE-Europe. IHE-Europe skal ivareta det europeiske IHE-arbeidet. Følgende land i Europa har startet IHE-arbeid: Frankrike, Tyskland, Italia og Storbritannia. Disse landene har etablert nasjonale speilgrupper for å sikre at arbeidet innenfor IHE støtter deres kultur og bruksmønster.

Status på IHE-arbeidet i Norge (pr. 03.03.03)

På PACS-konferansen 2002 i Trondheim ble det 15.02.2002 avholdt et seminar hvor temaene var ”DICOM – de seneste endringer” og ”IHE – en norsk speilgruppe ?” Mange deltakerne viste her sin interesse for IHE-arbeidet – både brukere og leverandører. Seminaret ble fulgt opp av et møte i Oslo i regi av KITH, 14.mars -02. Første halvdel av dette møtet var informasjon om Paraplyprosjektet i KITH’s regi, mens for siste halvdel var temaet IHE og en diskusjon om hvorvidt det skulle dannes en nasjonal speilgruppe og eventuelt hva slags fokus man skulle ha. En foreløpig konklusjon ble at en mindre gruppe ble nedsatt for å jobbe videre med dette.
Til PACS-konferansen 2003 i Trondheim var man kommet så langt at forholdene lå til rette for å informere om oppstart av IHE-Norge. Sosial- og helsedirektoratet har finansiert oppstart av arbeidet som ledes av KITH. Den 12.02.03 ble det avholdt et informasjonsmøte om oppstart av IHE i Norge. 37 deltakere, representanter både fra brukerne og industrien, er nå påmeldt for å delta i det nasjonale arbeidet.
 
Den 14.02.03 – på samme PACS konferanse-  ble det også gitt et innslag om IHE-arbeidet på workshop for ”standardisering og sikkehet”.

Det er også nedsatt et Arbeidsutvalg for IHE-Norge for å planlegge oppstart og møte i IHE-arbeidet. Arbeidsutvalet har representanter fra industrien (Siemens, AGFA og SGI) og fra brukersiden (radiolog, IT-personale) og fra KITH. Arbeidsutvalget hadde sitt første møte den 24.02.03.
Utskriftvennlig side: