Hvorfor IHE - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Nyheter IHE
Nyhetsbrev
Organisasjon
Vedtekter
Arbeidsprogram
Arbeidsgrupper
Medlemsmøter
Generalforsamlinger
Nordisk IHE-arbeid
Integrasjonsprofiler
Lenker

Hvorfor IHE?Innenfor helsevesenet registreres det hver dag store mengder data relatert til pasientadministrasjon, diagnostikk og behandling. Informasjon lagres i mange forskjellige systemer/applikasjoner og det er et stort behov for å utveksle informasjon mellom disse ulike systemene/applikasjonen. Innenfor et sykehus/en avdeling har man mange ulike systemer å forholde seg til. Eksempelvis innenfor en radiologisk avdeling har man både HIS, EPJ, RIS, PACS og ulike modaliteter som CT, MR, Ultralyd. Systemene er også gjerne levert av ulike leverandører og noen av systemene er også ”hjemmelaget” ved det enkelte sykehus.

Det er et stort behov for å få tilgang til informasjonen i de ulike systemene uavhengig av hvilket system dataene ligger lagret i. I praksis kommuniserer svært få av systemene med hverandre. Det er gjerne laget ”spesialløsninger” for det enkelte sykehus for å få til nødvendig utveksling av data. Helsevesenet står altså overfor store utfordringer når det gjelder integrasjon av systemer. Og det er her IHE kan være et hjelpemiddel. IHE gir retningslinjer for hvordan systemer skal implementeres og konfigureres for å sikre integrasjon.
Utskriftvennlig side: