Målet med IHE-arbeidet - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Nyheter IHE
Nyhetsbrev
Organisasjon
Vedtekter
Arbeidsprogram
Arbeidsgrupper
Medlemsmøter
Generalforsamlinger
Nordisk IHE-arbeid
Integrasjonsprofiler
Lenker

Målet med IHE-arbeidetDet overordnede målet med IHE-arbeidet er å få industrien og brukerne til å jobbe sammen for å oppnå integrasjon mellom ulike systemer/applikasjoner ved å basere informasjonsutvekslingen på eksisterende standarder. Man skal altså oppnå et høyt nivå av integrasjon mellom systemer fra ulike leverandører.

Brukerne kjenner arbeidsprosessene og vet å sette krav til hvilken informasjon som skal utveksles og industrien kjenner systemene og kan bygge inn støtte for ønsket informasjonsutveksling. Ved å jobbe sammen på nasjonal basis og være enige om informasjonsinnhold og videre basere informasjonsutvekslingen på eksisterende standarder unngår man å lage ”spesialtilpassede” løsninger for hvert sykehus/system.

IHE-arbeidet i USA (og Europa) har startet med systemer/applikasjoner innenfor en røntgenavdeling og arbeidet har vært konsentrert rundt det å få disse systemene til å utveksle data på en standardisert måte ved hjelp av standarder som DICOM og HL7. DICOM (Digital Image Communication in Medicne) er en standard som ble etablert i 1992 som en videreføring av ACR-NEMA-standarden fra 1985. DICOM er en standard for lagring og kommunikasjon av medisinske bilder. Standarden er internasjonalt anerkjent og gir retningslinjer for lagring og utveksling av bildedata og tilhørende bildeinformasjon. HL7 er en standard som ble etablert i 1987 for å utvikle enighet om utveksling av tekstlig data i helsesektoren.

I Norge ser vi også et økende behov for å utveksle radiologisk informasjon mellom ulike sykehus.
Utskriftvennlig side: