Hva er IHE - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Nyheter IHE
Nyhetsbrev
Organisasjon
Vedtekter
Arbeidsprogram
Arbeidsgrupper
Medlemsmøter
Generalforsamlinger
Nordisk IHE-arbeid
Integrasjonsprofiler
Lenker

Hva er IHE?IHE er ikke en standard, men gir retningslinjer for hvordan systemer skal implementeres og konfigureres for å kunne ”snakke sammen” på en standardisert måte. For å motvirke kostbare spesial-løsninger, også for såkalte ”DICOM kompatible enheter”, har IHE utarbeidet et ”Tekniske rammeverk”. I det Tekniske rammeverket spesifiserer såkalte ”transaksjoner” mellom ulike program (aktører) for å kunne støtte spesifikke krav/behov rundt arbeidsflyt (integrasjonsprofiler).
Sentrale begreper i IHE er:
  • Teknisk rammeverk
  • Integrasjonsprofiler
  • Transaksjoner
  • Aktører

Teknisk rammeverk

IHE tilbyr et Teknisk rammeverk for informasjonsdeling/integrasjon mellom forskjellige systemer. Rammeverket er basert på reell arbeidsflyt og er designet for å gi optimal tilgang til informasjonen. Systemer implementert i henhold til IHE skal altså strømlinjeforme informasjonsflyten, redusere feil og øke effektiviteten.

I det Tekniske rammeverket beskrives det detaljert hvilke data som skal utveksles mellom hvilke systemer/applikasjoner for å støtte en gitt arbeidsflyt. I IHE snakker man om hvilke transaksjoner og aktører som inngår i en integrasjonsprofil.
 

Integrasjonsprofiler

IHE’s Integrasjonsprofiler er innrettet mot reelle problemområder, basert på arbeidsflyt og informsjonsutveksling. Integrasjonsprofilene illustrerer kravene til arbeidsflyt og utveksling av klinisk informasjon mellom IT-systemene.
Integrasjonsprofilene beskriver altså ulike problemstillinger – i forhold til arbeidsflyt og behov for informasjonsutveksling – problemstillinger som daglig møter radiografer og radiologer ved bruk av informasjonssystemer. Integrasjonsprofilene viser hvilken informasjon som må utveksles mellom systemene/applikasjonene for å sikre effektive løsninger og konsistente data.

Et eksempel på problemområde er visning av bilder på ulike skjermer/arbeidsstasjoner. I en røntgenavdeling skal digitale røntgenbilder vises på forskjellige skjermer med ulik innstilling og eventuelt også skrives ut på printere. Det er viktig at bildene vises med de samme innstillinger som radiologen har lagret, uansett visningsmedium Integrasjonsprofilen for konsistent bildepresentasjon spesifiserer informasjons-utveksling som sikrer at gråtonebilder presenteres mest mulig ensartet uavhengig av visningsmedium. Annen bildebehandling, deriblant annoteringer, innblending, rotering og forstørrelser bevares også på samme måte. For å sikre denne funksjonaliteten må både Grayscale Standard Display Function og Grayscale Softcopy Presentation State som er definert i DICOM, støttes.
Integrasjonsprofilene er velegnet som beskrivelse av hvilken grad av integrasjon som er påkrevd for å oppnå funksjonelle løsninger. I kraft av sin relativt klare fremstilling av utfordringer og tiltak, vil integrasjonsprofilene være et passende "brukergrensesnitt" mellom leverandør og bruker for å enes om hvilke krav som må og kan innfris.
 

Aktører

Aktører i IHE er programmer som produserer, håndterer eller innvirker på informasjonen. Hver aktør støtter et bestemt sett av IHE transaksjoner. En gitt applikasjon kan inneholde støtte for en eller flere aktører. Dette avviker fra tradisjonell inndeling i informasjonssystemer som for eksempel PACS, HIS, RIS og modalitet. 
 

Transaksjoner

Transaksjoner i IHE er utveksling av informasjon mellom aktører. Utvekslingen skjer ved hjelp av meldinger basert på etablerte standarder (som HL7 og DICOM). Hver transaksjon er definert med referanse til en spesifikk standard og detaljert tilleggsinformasjon, inkludert bruksområde. Dette er gjort for å spesifisere bedre og for å sikre en høyere grad av interoperabilitet mellom systemer.
Utskriftvennlig side: