Oversikt kodeverk - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Kodeveiledning
ICD-10
NCSP
ICPC-2
NCRP
Takstsystem radiologi
SNOMED
ICF
DRG
Søkeverktøy
NASS
ATC
NEKLAB
NCMP
KodeverkID
BUP-klass
ICD-DA-3

Oversikt kodeverk

 

Kodeveiledning

Helsefaglige kodeverk/klassifikasjoner

Administrative kodeverk

Kodeverkstabell

 

 

Denne siden er sist kvalitetssjekket/oppdatert av Jim J. Yang, 28.07.2010

Utskriftvennlig side: