Takstsystem radiologi - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Kodeveiledning
ICD-10
NCSP
ICPC-2
NCRP
Takstsystem radiologi
SNOMED
ICF
DRG
Søkeverktøy
NASS
ATC
NEKLAB
NCMP
KodeverkID
BUP-klass
ICD-DA-3

Takstsystem radiologi

 
Introduksjon
KITH utviklet i samarbeid med SINTEF Helse PaFi og Norsk radiologforening et nytt takstsystem for radiologiske undersøkelser på oppdrag fra tidligere Sosial- og helsedepartementet. Takstsystemet ble gjort gjeldende fra og med 2002.
 

 

Nyheter og oppdateringer

09.03.2010 Helsedirektoratet publiserer opplysninger om takstsystemet

Spørsmål knyttet til kodeverket NORAKO skal fortsatt rettes til kodehjelp@helsedir.no

Bruksområde
Takstsystemet bygger på at alle tjenester skal kodes i henhold til Norsk radiologisk forenings eget kodeverk, NORAKO. Disse kodene skal rapporteres til Arbeids og velferdsetaten via POLK eller LABRØNK for refusjonsberegning. Den enkelte undersøkelse grupperes til en (og bare en) primærkategori (PK). Det er totalt 36 primærkategorier. Hver primærkategori er tilordnet en kostnadsvekt. Vekten er uttrykk for gjennomsnittlig relativ ressursbruk knyttet til den enkelte primærkategori.

Vektene er beregnet på grunnlag av et omfattende datamateriale innsamlet på offentlige poliklinikker og private røntgeninstitutt i 2000 og en revisjon i 2002. Den utbetalte refusjon beregnes ut fra enhetspris multiplisert med vekten for den aktuelle undersøkelse. I tillegg gjelder bestemte regler for ulike kombinasjoner av undersøkelser. Enhetspris uttrykker et kronebeløp for vekten 1,000 og bestemmes av Helse- og omsorgsdepartementet.
 
Gjeldende enhetspriser fås ved henvendelse til Helsedirektoratet.
 
Siden er sist oppdatert 09.03.2010 av Edgar Glück

 

Utskriftvennlig side: