Nordisk IHE-arbeid - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Nyheter IHE
Nyhetsbrev
Organisasjon
Vedtekter
Arbeidsprogram
Arbeidsgrupper
Medlemsmøter
Generalforsamlinger
Nordisk IHE-arbeid
Integrasjonsprofiler
Lenker

Nordisk IHE-arbeid


IHE-Norge har etablert  nordisk samarbeide med Danmark og Sverige.
Målet er å dra nytte av felles behov og arbeid som gjøres i de enkelte land. Som nordisk gruppe kan man stå sterkere internasjonalt. Det beregnes to nordiske møter i 2005. Det første vil finne sted i forbindelse med Nordisk radiologi/radiograf konferanse som arrangeres i Oslo i mai 2005, og vil bli avholdt onsdag 25. mai. Kl 10 - 15. Se program
 
Det har vært avholdt to møter tidligere:
Utskriftvennlig side: