Kodeverkstabell - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Kodeveiledning
ICD-10
NCSP
ICPC-2
NCRP
Takstsystem radiologi
SNOMED
ICF
DRG
Søkeverktøy
NASS
ATC
NEKLAB
NCMP
KodeverkID
BUP-klass
ICD-DA-3

Kodeverkstabell


 
NB! Denne siden er beholdt for historikk og vil ikke bli vedlikeholdt fremover.
 
Ved behov for ytterligere informasjon om innholdet på denne siden vennligst ta kontakt med Jim J. Yang
 
Bruk gjerne våre andre nettsider, bl.a.:

 

Sist sjekket/oppdatert av Jim J. Yang, 28.07.2010.


 

Oversikt over norske og internasjonale helsefaglige kodeverk og definisjonsgrunnlag

 

Administrative kodeverk, veiledere og terminologiske hjelpemidler

Navn - Forkortelse - Merknader Utgiver Status Papirutgave Elektronisk
Administrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
Samling av sentrale begreper med definisjoner som basis for sammenlignbar statistikk fra somatiske sykehus 
KITH  Se vår nettside om Definisjonskataloger Hefte: bestilles hos KITH
Pris: NOK 100,- + porto og omkostninger 
Administrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten
Samling av sentrale begreper med definisjoner som basis for sammenlignbar statistikk fra primærhelsetjenesten 
KITH  Se vår nettside om Definisjonskataloger Hefte: bestilles hos KITH
Pris: NOK 100,- + porto og omkostninger 
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten
Definisjonskatalog for AMK-/LV-sentraler
Samling av sentrale begreper med definisjoner for bruk i AMK-/LV-sentraler 
KITH  Se vår nettside om Definisjonskataloger Hefte: bestilles hos KITH
Pris: NOK 100,- + porto og omkostninger  
Definisjonskatalog for AMK-/LV-sentraler
Administrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern
Samling av sentrale begreper med definisjoner som basis for sammenlignbar statistikk fra psykiatrien 
KITH  Se vår nettside om Definisjonskataloger Hefte: bestilles hos KITH
Pris: NOK 100,- + porto og omkostninger 
Administrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern
Helsetjenesteenhetsregisteret (HER)
Kodeverk for basisenheter i helsetjenesten
KITH  Se vår nettside om Adresseregister (HER)  Se vår nettside om Adresseregister (HER).  Se vår nettside om Adresseregister (HER).
Avdelingskodeverk for helsesinstitusjoner
Avdelingsidentifikasjon i henhold til gjeldende kodeverk for driftsenheter i sykehus. Nødvendig i forbindelse med nasjonal helsestatistikk, ISF og elektronisk kommunikasjon 
Statens helsestilsyn
(nå Helsedirektoratet) 
Erstattet av Organisasjonskodeverket (OK) Rundskriv nr. IK-44/89
bestilles fra Statens forvaltningstjeneste
P.b.8169, Dep, 0034 Oslo
faks: 22 24 27 86
e-post: publikasjonsbestilling 
<krøllalfa>  ft.dep.no
Erstattet av Organisasjonskodeverket (OK)
Innsatsstyrt finansiering (ISF)
Finansieringsordning for delfinansiering av sykehusdriftbasert på DRG. Heftet beskriver både DRG-systemet og ISF-ordningen
Helsedirektoratet Se informasjon om ISF hos Helsedirektoratet Se informasjon om ISF hos Helsedirektoratet Se informasjon om ISF hos Helsedirektoratet
Diagnoserelaterte grupper (DRG)
Klassifikasjon av pasientopphold ved somatiske sykehus etter norsk utgave av NordDRG på grunnlag av diagnosekode(r), prosedyrekode(r), alder, kjønn, avdeling og utskrivningsstatus i en av ca 500 gjensidig utelukkende grupper 
Helsedirektoratet Se informasjon om DRG hos Helsedirektoratet Se informasjon om DRG hos Helsedirektoratet Se informasjon om DRG hos Helsedirektoratet


Helsefaglige kodeverk

Navn - Forkortelse - Merknader Utgiver Status Papirutgave Elektronisk
Systematized Nomenclature of (Human and Veterinary) Medicine (SNOMED)
Inneholder en inndeling av alle former for sykelige forandringer i celler og vev, og danner et felles grunnlag for detaljert statistikk over f. eks. kreftformer og deres lokalisasjon.
Anbefales brukt av sykehusleger i tilknytning til koding av krefttilstander i ICD-10 
Norsk utgave ved
Den norske patologforening i samarbeid med KITH 
Se vår nettside om den norske SNOMED  Bok: bestilles hos KITH
Pris: NOK 350,- + porto og omkostninger 
Den norske SNOMED
International Classification of Diseases for Oncology (ICD-O)
ICD-O koder overlapper SNOMED koder m h t morfologikoding av svulster, og anbefales brukt som tilleggskoder (fremmedkoder) til ICD-10. Av praktiske hensyn anbefales SNOMED-kodene i Norge, siden disse registreres i forbindelse med patologisk-anatomiske undersøkelser 
WHO  2nd edition
Geneve
1990
Norsk oversettelse finnes ikke. 
Bok fra WHO  Se informasjon hos WHO
Den internasjonale statistske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer (ICD-10)
Den internasjonale sykdomsklassifikasjonen, inneholder alle diagnoser på 4- og 5 siffer nivå. Anvendes i spesialisthelsetjenesten
Brukt i norske sykehus fra 1999 
Statens helsetilsyn  Se vår nettside om ICD-10 Se vår nettside om ICD-10

Se vår nettside om ICD-10
 

The International Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death (ICD-9)
Brukt i norske sykehus fra 1987 til 1998
Brukt av SSB til dødsårsakskoding 
Norsk utgave "Klassifikasjon av sykdommer, skader og dødsårsaker" ved Statistisk Sentralbyrå   WHO 1975
SSB 1986 
SSB, Systematisk og alfabetisk del
Senere opptrykk med noen endringer 
 
The International Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death (ICD-8)
Brukt i norske sykehus fra 1969-til 1986
Brukt av SSB til dødsårsakskoding 
Tre norske utgaver.
Av SSB,
ØMI ("Klassifikasjon av sykdommer") og Norske kommuners Sentralforbund ("Standard for gruppering av sykdommer, skader og dødsårsaker")  
WHO 1965     
The International Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death (ICD-7)
Brukt av Kreftregisteret og SSB 
Ikke oversatt til norsk WHO 1955     
The International Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death (ICD-6)
Brukt av SSB 
Ikke oversatt til norsk       
The International Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death (ICD-5)
Brukt av SSB 
Ikke oversatt til norsk       
Diagnostiske kriterier fra DSM-IV
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
Pilgrim Press  Pilgrim Press P.b. 3990, Ullevål Hageby
0806 Oslo
1997
ISBN 82-994081-0-5 
Bokhandel  Nei 
ICD-10: psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser: kliniske beskrivelser og diagnostiske retningslinjer
"Blå Bok"
Statens helsetilsyn,
World Health
Organization 
Universitetsforlaget; 1999.
Sidetall: VIII, 288s.
ICD-10 norsk utgave:
ISBN: 82-00-45067-8 (h.) 
Bokhandel  PDF versjon av bokutgaven (822kB)
The ICD-10 classification of mental and behavioural disorders: Diagnostic criteria for research
"Grønn bok": Forskningskriterier

World Health Organization

Reprinted 1997.
Geneva: World Health Organization, c.1993 - 248 s.
ISBN 92-4-154422-8

 

Nei

The International Classification of Primary Care (ICPC-2)
Den internasjonale klassifikasjonen for allmennleger, inneholder koder for sykdommer og kontaktårsaker på et mindre detaljert nivå enn ICD-10
Norsk Selskap for Allmenn-medisin (NSAM)  Se vår nettside om ICPC-2 Se vår nettside om ICPC-2 Se vår nettside om ICPC-2
The International Classification of Primary Care (ICPC)
Brukt fra 1992-2004. 
Norsk Selskap for Allmenn-medisin (NSAM)  Første utg. 1991
Universitetsforlaget (tidl. TANO)
pris 380.- 
Bokhandel  Se vår nettside om ICPC-historikk.
Kodeverk for Anestesi og intensivmedisin, smertebehandling.
Utviklet av Norsk Anestesiologisk Forening og brukes i programmet NAFreg med tillegg av lokale koder og av programspesifikke koder for årsaker til utsettelse og avlysning av planlagte inngrep
Statens helsetilsyn,
Folkehelsa  
1993
ISBN 82-7364-063-9 
   
Klassifikasjon av kirurgiske inngrep (NCSP-N)
Norsk utgave av The NOMESCO Classification of Surgical Procedures. Med tillegg av foreløpige koder for ikke-kirurgiske prosedyrer. Klassifikasjon av kirurgiske prosedyrer omfatter prosedyrer for spesialisthelsetjenesten, og er nødvendig for dokumentasjon i forbindelse med ISF  
NOMESKO, KITH, Statens helsetilsyn (Nå KITH, Helsedirektoratet)
Oppdateres årlig. 
Se vår nettside om NCSP   Se vår nettside om NCSP   Se vår nettside om NCSP 
NCMP Norsk klassifikasjon av medisinske prosedyrer. NCMP er en klassifikasjon for medisinske prosedyrer til bruk i somatisk spesialist­helse­tjeneste. Den er utarbeidet for å systematisk kunne dokumentere medisinske tiltak og for å gi grunnlag for statistikk. Helsedirektoratet og KITH Se vår nettside om NCMP Se vår nettside om NCMP Se vår nettside om NCMP
Klassifikasjon av operasjoner.
Brukt i sykehus fra 1985 til 1998
Alle endringer fra 1. og 2. versjon er dokumentert i versjon 3 
Statens helsetilsyn,
Folkehelsa  
1. versjon: november 1985
2.versjon: 1989, nytt opptrykk august 1992
3. versjon: november 1994 
   
Klassifikasjon for registrering av ulykker og skader Statens helsetilsyn,
Folkehelsa 
1. versjon 1989
ISBN 82-7364-049-3 
   
International Classification of External Causes of Injury (ICECI) Nasjonalt folkehelseinstitutt  Norsk prøveutgave oversatt.     
Manual of Tumor Nomenclature and Coding (MOTNAC) American Cancer Society, New York  1968     
Anatomisk Terapeutisk Kjemisk legemiddelregister (ATC-koder)
Anatomisk, terapeutisk kjemisk klassifikasjon av legemidler deler inn alle legemidler etter hvilket organ de virker på, og den virksomme substansen. Kodeverket danner basis for legemiddelstatistikk og registrering av forgiftninger etc. Skal brukes i tilknytning til ICD-10. 
Se vår nettside om ATC Se vår nettside om ATC

Se vår nettside om ATC

Se vår nettside om ATC
Kodeverket for klinisk kjemiske analyser (NKKKL) er integrert i NEKLAB v.1.0 som kan nås fra vår nettside om NEKLAB  Se vår nettside om NEKLAB Se vår nettside om NEKLAB Se vår nettside om NEKLAB Se vår nettside om NEKLAB
EUCLIDES European Standard for Clinical Laboratory Data Exchange between Independent Information Systems        
Norsk RadiologiskKodeverk (NORAKO)
Norsk Radiologisk Forening
Se vår nettside om NORAKO  Se vår nettside om NORAKO  Se vår nettside om NORAKO
International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)
 
Spredt anvendelse av første versjon i Norge innen habilitering og rehabilitering.
Se vår nettside om ICF Se vår nettside om ICF Se vår nettside om ICF Se vår nettside om ICF
Medisinsk teknisk utstyr, Nomenklatur fra NKKN Sekretariat ved Haukeland Universitetssykehus    Haukeland Universitetssykehus, Medisinsk teknisk avdeling, 5021 Bergen Faks: 55 97 33 78
Tlf.: 55 97 48 76 
 

Tverrfaglig prosedyrekodeverk for spesialisthelsetjenesten ("HRRP-kodeverket"). Prosedyrekodeverk til bruk innenfor habilitering, rehabilitering, rusbehandling og psykisk helsevern. Brukes sammen med NCMP-NCSP.

Se vår nettside om NCMP som fra 1.1.2010 inkluderer HRRP Se vår nettside om NCMP som fra 1.1.2010 inkluderer HRRP Se vår nettside om NCMP som fra 1.1.2010 inkluderer HRRP Se vår nettside om NCMP som fra 1.1.2010 inkluderer HRRP
Utskriftvennlig side: