KodeverkID - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Kodeveiledning
ICD-10
NCSP
ICPC-2
NCRP
Takstsystem radiologi
SNOMED
ICF
DRG
Søkeverktøy
NASS
ATC
NEKLAB
NCMP
KodeverkID
BUP-klass
ICD-DA-3

Identifikasjon av medisinske kodeverk i sykehusenes pasientsystemer

Kodeverk fra medisinske kodeverk i sykehusenes pasient­systemer skal identifiseres med en unik kode, jf. kodeverk 8410 på volven.helsedirektoratet.no

Utskriftvennlig side: