NCSP - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Kodeveiledning
ICD-10
NCSP
ICPC-2
NCRP
Takstsystem radiologi
SNOMED
ICF
DRG
Søkeverktøy
NASS
ATC
NEKLAB
NCMP
KodeverkID
BUP-klass
ICD-DA-3

NCSP - Klassifikasjon av kirurgiske inngrep

 
NB NB: Denne siden er erstattet av en tilsvarende side på helsedirektoratet.no. Innholdet på denne siden er beholdt inntil videre kun for historikk og vil ikke bli oppdatert. NB NB
 
 
Introduksjon
NCSP (”The NOMESCO Classification of Surgical Procedures”) ble i 2006 for første gang utgitt i en felles bokutgave med NCMP (”Norsk klassifikasjon av medisinske prosedyrer”) for å unngå at fagmiljøene måtte forholde seg til to separate kodeverk.
 
Brev av 21.12.2006 fra SHdir til landets helseforetak om endringer i registrering og rapportering av NCMP/NCSP. Webadressene til KITH er korrigert. Vedlegg til brevet er liste over nasjonale særkoder  NCSP med ekvivalente NCMP-koder, plassert i høyre marg på denne siden.
 
Ved spørsmål send epost til kodehjelp@helsedir.no
 
Bok og søkeverktøy
Felles bok NCSP og NCMP 2011
Klikk her for søkeverktøy

(pdf, 6.2 MB)

 
Datafiler som gjelder fra 01.01.2013.
NCSP koderegister 2013, fulltekst (07. mai 2013, txt UTF-8-format, 348k)
NCSP koderegister 2013, 60-tegnsformat (07. mai 2013, txt UTF-8-format, 326k)
Særkoder 2013 (txt UTF-8-format, 2k)
Endringsdokumentasjon(2012-2013) (pdf, 91k)
 
Datafiler som gjelder fra 01.01.2012.
NCSP koderegister 2012, fulltekst (8.jun 2011, txt UTF-8-format, 348k)
NCSP koderegister 2012, 60-tegnsformat (8.jun 2011, txt UTF-8-format, 325k)
Særkoder 2012 (txt UTF-8-format, 2k)
Endringsdokumentasjon(2011-2012) (pdf, 31k)
 
Datafiler som gjelder fra 01.01.2011.
NCSP koderegister 2011, fulltekst (19.nov 2010, txt UTF-8-format, 347k)
NCSP koderegister 2011, 60-tegnsformat (03.feb 2011, txt UTF-8-format, 326k)
Særkoder 2011 (txt UTF-8-format, 2k)
Endringsdokumentasjon (2010-2011) (pdf, 134k)
 
Datafiler som gjelder fra 01.01.2010.
NCSP koderegister 2010, fulltekst (txt, 343k)
NCSP koderegister 2010, 60-tegnsformat (txt, 322k)
Særkoder 2010 (oppdatert februar 2010) (txt, 3kB)
Nasjonale særkoder med ekvivalente NCMP-koder (xls, 26kB)
 
Endringsdokumentasjon
Nyheter og oppdateringer
 • 07.05.2013 5 koder som feilaktig ble slettet fra datafilene i 2013 er nå lagt inn igjen. Disse er: LEF 20 Partiell kolpokleise, LEF 40 Vaginal operasjon for enterocele, LEF 41 Laparoskopisk operasjon for enterocele, LEF 96 Annen operasjon for prolaps av uterus eller vaginaltoppen og LEF 97 Annen laparoskopisk operasjon for prolaps av uterus eller vaginaltoppen. LEF 23 har fått tilbake opprinnelig tekst, "Total kolpokleise".
 • 03.02.2011 Det er gjort feilopprettinger i tekstfilene, siste versjon for fulltekst er fra 19.nov 2010, for 60-tegnsversjon er fra 03.02.2011
 • 01.09.2010 Det er lagt ut koderegisterfiler for 2011 med tilhørende endringsdokumentasjon. Koderegisterfilene må ikke tas i bruk før 01.01.2011. Koderegisterfilene er lagt ut i UTF-8 tekstformat, med kodetekster i full tekst og 60 tegns tekst. Hvis er behov for å åpne registerfilene i word o.l., må man ved åpning av .txt-filene velge alternativet kodet tekst, ikke ren tekst. Koderegisterfilene er beregnet til bruk for system- og applikasjonsutviklere, ikke som oppslagstekster for brukere. 60 tegns kodetekster er bare ment til å benyttes i antikverte systemer som har denne begrensningen i lengden av kodetekster. De er ikke terminologisk normert slik tilfellet er for kodetekster i full tekst, og for de lengste kodetekstene kan forkortelsen til 60 tegn føre til at tekstene kan feiltolkes. Det anbefales derfor sterkt at full tekst benyttes så sant mulig.
 • 01.10.2009 Det er lagt ut koderegisterfil for 2010 med tilhørende endringsdokumentasjon. Koderegisterfilen må ikke tas i bruk før 01.01.2010. Det er også lagt ut en egen liste over særkoder som skal anvendes i 2010.

Bruksområder
Klassifikasjonssystem for kirurgiske inngrep i Norge.
 

Bokutgave
Det utgis ikke noen ny bok i 2013. Siste utgave inneholder 2011-versjonen av kodeverkene. 

NCMP og NCSP: Klassifikasjon av helsefaglige prosedyrer 2011 (pris kr. 225 + frakt) bestilles hos:
Fagbokforlaget AS
Kanalveien 51 
5068 Bergen
Telefon: 55 38 88 38
Bestill online
E-post: ordre@fagbokforlaget.no
 

Elektronisk bok og søkeverktøy
Elektronisk bok for NCSP/NCMP 2010, er nå gratis nedlastbart. Dokumentasjon av endringer fra 2009-utgaven kan lastes ned i kolonnen til høyre. Kumulativ endringsdokumentasjon for alle årgangene finnes som vedlegg i bokfilen. For søkeverktøy 2010 se kolonnen til høyre.
 
NCMP
For informasjon og materiell om NCMP se www.kith.no/ncmp.
  
Teknisk informasjon
Installeringsfil (setup-fil) for søkeverktøyet kan lastes ned øverst til høyre. Dette er en zippet exe fil, og etter at filen er pakket ut kjøres filen "icpc-2-2004-v10.exe" for at verktøyet skal bli installert. Installasjonsfilen ble endret 13.10.04 og tilbyr nå følgende muligheter:  
 1. Vanlig
  Installerer ICPC datafiler, ICPC komponent og ICPC søkeverktøy lokalt.
 2. Minimal
  Installerer bare ICPC komponent. Dette valget benyttes av tredjepartsleverandører som ønsker å legge datafilene på et annet sted. Når de benytter komponenten må datafilenes plassering angis programatisk ved initialisering av komponenten.
 3. Tilpasset
  I utgangspunktet (standardvalg) vil ICPC datafiler, ICPC komponent , ICPC søkeverktøy og ICPC testprogram bli installert lokalt. Brukeren kan ev. velge bort det som ikke skal installeres.
Utskriftvennlig side: