SNOMED - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Kodeveiledning
ICD-10
NCSP
ICPC-2
NCRP
Takstsystem radiologi
SNOMED
ICF
DRG
Søkeverktøy
NASS
ATC
NEKLAB
NCMP
KodeverkID
BUP-klass
ICD-DA-3

Den norske SNOMED
 

 
NB NB: Denne siden er erstattet av en tilsvarende side på helsedirektoratet.no. Innholdet på denne siden er beholdt inntil videre kun for historikk og vil ikke bli oppdatert. NB NB
 

Introduksjon
Den norske SNOMED er et kodeverk som benyttes ved norske patologiavdelinger. Kodeverket ble utarbeidet av Den norske patologforenings kode- og nomenklaturutvalg i samarbeid med KITH på grunnlag av The Systematized Nomenclature of Medicine (SNOMED, 1984). Den norske SNOMED omfatter de delene av kodeverket som har anvendelse innenfor patologi. Bokutgaven kan bestilles fra KITH. Melding om feil og mangler, samt forslag til forbedringer kan meldes til kodehjelp@helsedir.no.
 

 
Bokutgave
Bokutgaven kan bestilles av KITH ved henvendelse til kodehjelp@helsedir.no
Pris: 350,-kr + 150,-kr i eksp. gebyr og porto
 
Utskriftvennlig side: