DRG - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Kodeveiledning
ICD-10
NCSP
ICPC-2
NCRP
Takstsystem radiologi
SNOMED
ICF
DRG
Søkeverktøy
NASS
ATC
NEKLAB
NCMP
KodeverkID
BUP-klass
ICD-DA-3

DRG - Diagnoserelaterte grupper

 
Diagnose Relaterte Grupper (DRG) gir en oversiktlig beskrivelse av aktiviteten ved sykehusene. Systemet gjør det også mulig å sammenligne sykehus, selv om disse skulle behandle helt ulike pasienter.
 
DRG prøver å håndtere en kompleks virkelighet, hvor pasienter har tusenvis av ulike diagnoser og like mange ulike behandlinger. Alle pasienter kan klassifiseres ved dette systemet. I stedet for antall opphold, brukes antall DRG-poeng som aktivitetsmål.
 
Kontakt
KITH forvalter ikke direkte DRG-systemet. Ta kontakt med Helsedirektoratet ang. DRG, eller ang. ISF (innsatsstyrt finansiering).
 
 
 
 
Denne siden er sist kvalitetssjekket/oppdatert av Jim J. Yang, 28.07.2010
 
Utskriftvennlig side: