ATC - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Kodeveiledning
ICD-10
NCSP
ICPC-2
NCRP
Takstsystem radiologi
SNOMED
ICF
DRG
Søkeverktøy
NASS
ATC
NEKLAB
NCMP
KodeverkID
BUP-klass
ICD-DA-3

ATC - Anatomisk Terapeutisk Kjemisk legemiddelregister

 
NB NB: Denne siden er erstattet av en tilsvarende side på helsedirektoratet.no. Innholdet på denne siden er beholdt inntil videre kun for historikk og vil ikke bli oppdatert. NB NB
 

Introduksjon

Anatomisk, terapeutisk kjemisk klassifikasjon av legemidler deler inn alle legemidler etter hvilket organ de virker på, og den virksomme substansen. Kodeverket danner basis for legemiddelstatistikk og registrering av forgiftninger etc. Skal brukes i tilknytning til ICD-10.

Utgis og vedlikeholdes av WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology ved Folkehelseinstituttet.
 

Bokutgave

Bokutgave bestilles hos WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology ved Folkehelseinstituttet.

 

Elektronisk utgave

ATC-koder kan søkes i Internett-utgaven av "Felleskatalogen", eller hos WHO-senteret ved Folkehelseinstituttet

 

Denne siden er sist kvalitetssjekket/oppdatert av Jim J. Yang, 28.07.2010

 
Utskriftvennlig side: