Volven - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Nyheter kodeverk
Oversikt kodeverk
Generell informasjon
KoK
Kodingsmodul
Definisjonskataloger
Volven
Presentasjon webservicer
Organisasjonskodeverk (OK)
Kodehjelp
Samordnede begrepsdefinisjoner

VolvenVolven er en nasjonal database som inneholder helsetjenestens felles metadatagrunnlag.
 
Gå til 
 
 
Vil du ha mulighet til å søke på volven direkte fra en verktøylinje i Internet Explorer? Gå til denne siden for mer informasjon. Hvis du følger installasjonsinstruksjonene får du da en ekstra verktøylinje i Internet Explorer som ser slik ut:
 

 

Utskriftvennlig side: