DefKat-HelSko. - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Nyheter kodeverk
Oversikt kodeverk
Generell informasjon
KoK
Kodingsmodul
Definisjonskataloger
Volven
Presentasjon webservicer
Organisasjonskodeverk (OK)
Kodehjelp
Samordnede begrepsdefinisjoner

Definisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenestenInformasjon
Definisjonskatalogen presenterer noen av de mest sentrale begrepene som er i bruk innenfor helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Arbeidet med katalogen har spesielt fokusert på de begrepene som anvendes i kravspesifikasjoner for elektroniske pasientjournaler (EPJ) og i meldingsutveksling.
 

Nedlasting
Definisjonskatalogen (pdf, 391k)

Status
Første utgave (1. juli 2002)
 
Utskriftvennlig side: