DefKat-Psy. - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Nyheter kodeverk
Oversikt kodeverk
Generell informasjon
KoK
Kodingsmodul
Definisjonskataloger
Volven
Presentasjon webservicer
Organisasjonskodeverk (OK)
Kodehjelp
Samordnede begrepsdefinisjoner

Administrativ definisjonskatalog for psykisk helsevernInformasjon
Definisjonskatalogen er utarbeidet som et ledd i Sosial- og helsedepartementets "Standardiserings- og samordningsprogram (SSP)". Hensikten med en slik definisjonskatalog er å ha felles definisjoner og dermed forståelse av administrative begreper og datagrunnlag som brukes innen psykisk helsevern.

Katalogen er harmonisert med den nye Lov 2. juli 1999 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven) med forskrifter publisert i november-desember 2000.
 

Nedlasting
Definisjonskatalogen (pdf, 571k)

Status
Første utgave (1. juli 2001)
 
Utskriftvennlig side: