DefKat-Rad. - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Nyheter kodeverk
Oversikt kodeverk
Generell informasjon
KoK
Kodingsmodul
Definisjonskataloger
Volven
Presentasjon webservicer
Organisasjonskodeverk (OK)
Kodehjelp
Samordnede begrepsdefinisjoner

Definisjonskatalog for medisinske bildesystemer innen radiologiInformasjon
Definisjonskatalogen definerer noen av de mest sentrale begrepene som er i bruk innenfor medisinske bildesystemer innen radiologi og skal bidra til å høyne kvaliteten på registreringer. Det blir spesielt fokusert på begreper til bruk innen bildekommunikasjon mellom PACS- og RIS systemer.
 
Nedlasting
Definisjonskatalogen (pdf, 484k)

Status
Første utgave (1. desember 2000)
 
Utskriftvennlig side: