DefKat-AMK/LV - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Nyheter kodeverk
Oversikt kodeverk
Generell informasjon
KoK
Kodingsmodul
Definisjonskataloger
Volven
Presentasjon webservicer
Organisasjonskodeverk (OK)
Kodehjelp
Samordnede begrepsdefinisjoner

Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede
 

Informasjon
Definisjonskatalogen (pdf, 1.1M) er en videreutvikling av "Definisjonskatalog for AMK/LV-sentraler, KITH-rapport R3/99", ISBN: 82-7846-057-4 og erstatter denne (se historikk under). Katalogen favner nå hele den akuttmedisinske kjeden, som vi definerer slik:
 
"Den akuttmedisinske kjeden er samfunnets samlede organisatoriske, personellmessige og materielle beredskap for å kunne yte befolkningen akutt helsehjelp. Den akuttmedisinske kjeden består av fastlege, legevakt, kommunal legevaktsentral, akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK-sentral), bil-, båt- og luftambulanse, samt akuttmottak i sykehus." (Kilde: Helse- og omsorgsdepartementet, Høring til Nasjonal helseplan, «Fremtidens helsetjeneste: Trygghet for alle». 2011).
 
Kjeden representerer en sammenhengende rekke av tiltak for å sikre akutt helsehjelp fra hendelsessted, inkludert publikums innsats, fram til definitiv behandling. Endepunktet for kjeden i sykehus er ikke alltid akuttmottaket. Det er etablert såkalte fast-track-pasientforløp hvor pasientene rutes direkte til en avdeling på sykehuset og ikke er innom verken legevakt eller akuttmottak.
 
Status
Andre utgave (1. august 2012)
 
Historikk (første utgave)
Definisjonskatalog for AMK-/LV-sentraler (pdf, 186k) ble utarbeidet i forbindelse med Sosial- og helsedepartementets program for Standardisering og samordning for informasjonsutveksling i helsevesenet (SSP). Hensikten med en slik definisjonskatalog er å etablere felles definisjoner og dermed forståelse av sentrale begreper som brukes i AMK-/LV-sentraler (Akuttmedisinsk kommunikasjons- / Legevakt-sentraler).
Utskriftvennlig side: