DefKat-Lege. - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Nyheter kodeverk
Oversikt kodeverk
Generell informasjon
KoK
Kodingsmodul
Definisjonskataloger
Volven
Presentasjon webservicer
Organisasjonskodeverk (OK)
Kodehjelp
Samordnede begrepsdefinisjoner

Definisjonskatalog for allmennlegetjenestenInformasjon
Definisjonskatalogen er utarbeidet i forbindelse med Standardisering av informasjonsutveksling i helsevesenet (Standardiseringsprogrammet) og Helsevesenets Generelle Kravspesifikasjoner (HGK). Hensikten med en slik definisjonskatalog er å ha felles definisjoner og dermed forståelse av begreper og datagrunnlag som brukes i allmennlegetjenesten.
 

Nedlasting
Definisjonskatalogen (pdf, 401k)

Status
Første utgave (29. februar 1996) er avgrenset til å omhandle allmennlegetjenesten. En administrativ definisjonskatalog for pleie- og omsorgstjenesten er under utarbeidelse og ventes ferdigstillet våren 2003.
 
Utskriftvennlig side: