Oversikt over alle meldinger - Helsedirektoratet, avd. standardisering
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Sertifisering Publikasjoner Om KITH
Historisk rapportarkiv
Kodeverk
Innholdsstandarder
EPJ-standarder
Høringer

KITH-standarder for meldinger

*********************

NB! Standarder i bruk er overført til ehelse.no.

Denne siden er ikke oppdatert, og det kan ikke forventes at informasjonen på denne siden er riktig eller komplett.

*********************

  • 20.11.08: Oppdaterte skjema for EPJ-cave og EPJ-legemiddel i bosken til høyre.
  • Siden gir en oversikt over alle meldinger sortert etter kategori. Trykk på meldingsnavnet for å få mer informasjon om de ulike meldingstypene.
  • Vedrørende status: I de situasjoner der det er avvik mellom angitt status for en meldingsstandard på websiden og i rapporten, så er det status på websiden som er gjeldende.
  • Med meldinger med status "Til utprøving" blir meldingene implementert i pilotprosjekt, og det kan skje endringer.
  • Fellesmateriale som Hodemeldingen finner du i boksen til høyre.
  • Vedlegg til meldinger
Meldinger i meldingsløftet Syntaks Versjon Status
Applikasjonskvittering XML v1.1/v1.0 Til utbredelse
Epikrise XML v1.2/v1.1 Til utbredelse
Henvisning XML v1.1/v1.0 Til utbredelse
Rekvisisjon immunologi XML v1.6/v1.5 Til utbredelse
Rekvisisjon medisinsk biokjemi XML v1.6/v1.5 Til utbredelse
Rekvisisjon mikrobilogi XML v1.6/v1.5 Til utbredelse
Rekvisisjon patologi XML v1.6/v1.5 Til utbredelse
Rekvisisjon radiologi XML v1.6/v1.5 Til utbredelse
Svar immunologi XML v1.4/v1.3 Til utbredelse
Svar medisinsk biokjemi XML v1.4/v1.3 Til utbredelse
Svar mikrobiologi XML v1.4/v1.3 Til utbredelse
Svar patologi XML

v1.4/v1.3

Til utbredelse
Svar radiologi XML v1.4/v1.3 Til utbredelse
 
 
PLO og SUMO-meldinger Syntaks Versjon Status
Administrativ kommunikasjon mot kjernejournal XML v0.91 I pilot (SUMO)
Dialogmelding XML v1.0 Til utbredelse (med PLO-meldinger)
Innleggelsesrapport XML v1.6/v1.5 Til utbredelse
Helseopplysninger til lege XML v1.6/v1.5 Til utbredelse
Helseopplysninger XML v1.6/v1.5 Til utbredelse
Orientering om tjenestetilbud XML v1.6/v1.5 Til utbredelse
Overføring av legemiddelopplysninger XML v1.4 Til utbredelse
Medisinske opplysninger XML v1.6/v1.5 Til utbredelse
Pasientlogistikk XML v1.6/v1.5 Til utbredelse
Utskrivningsrapport (Tverrfaglig epikise) XML v1.6/v1.5 I pilot (ELIN-k)
 
 
Andre meldinger Syntaks Versjon Status
Fødselsepikrise XML v1.3 Til utprøving
Henvisning BUP XML v1.0 Til utprøving
Pasientkommunikasjon (rekvirering av tjenester) XML v1.1 Til utprøving
 
 
Meldinger til DAT Syntaks Versjon Status
Arbeidsrelatert sykdom eller skade XML v1.0 Til utbredelse
 
 
Meldinger til NAV og HELFO Syntaks Versjon Status
Elektronisk trekkinnmelding XML v1.0 Til utbredelse
Behandlerkravmelding (tidl. Fysioterapioppgjørsmelding) XML v1.7.7 Til utbredelse
Legeerklæring ved arbeidsuførhet XML v1.0 Til utbredelse
Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding XML v1.2 Til utbredelse
Forespørsel om egenandel XML v1.1 Til utprøving
Forespørsel om fastlege XML v1.0 Til utprøving
Pasientliste XML v1.1 Til utbredelse
 
 
Meldinger til registre Syntaks Versjon Status
Innrapportering av brystkreft XML v1.0 Til utprøving
Innrapportering av non-solide svulster XML v1.0 Til utbredelse
Innrapportering av solide svulster XML v1.0 Til utbredelse
SYSVAK meldinger XML v1.0 Til utbredelse
 
 
Meldinger utviklet av andre (ikke kvalitetssikret av KITH) Ansvarlig
Innrapportering av planlagt og gjennomført pasientbehandling (NPR-record) Sintef Helse
Medisinsk fødselsmelding Folkehelseinstituttet
 
 
Meldinger til utfasing Syntaks Versjon Utfasing
Ebrev XML v1.0 01.01.2013
Melding om fravær XML v1.4 Utfaset
Diabeteskontroll  EDIFACT   Utfaset
Epikrise EDIFACT
XML
v1.0 Utfaset
Generell melding for forespørsel om og overføring av journalinformasjon (Gen. EPJ-melding) XML v1.0 Utfaset
Henvisning * XML v0.91 Utfaset
Journalmelding for fastlegeordningen XML v1.0 Utfaset
Legeoppgjørsmelding  XML v0.91 01.01.2010
Medisinsk vurdering av arbeidsmulighet ved sykdom XML v3.0 Utfaset
Rekvisisjon medisinsk biokjemi/immunologi (KKL) EDIFACT/XML v1.4 Utfaset
Rekvisisjon mikrobilogiske undersøkelser EDIFACT
XML
v1.4/v1.3 Utfaset
Rekvisisjon patologi XML v1.4 Utfaset
Rekvisisjon radiologiske undersøkelser XML v1.4/v1.3 Utfaset
Resept XML v0.9 Utfaset
Svar medisinsk biokjemi/immunologi (KKL) EDIFACT
XML
v1.2 Utfaset
Svar mikrobiologi EDIFACT
XML
v1.2 Utfaset
Svar patologi EDIFACT
XML
v1.2 Utfaset
Svar radiologi EDIFACT
XML
v1.2 Utfaset
SYSVAK meldinger XML v2.0 Utfaset
SYSVAK: Innrapportering av  vaksinasjonsopplysninger EDIFACT   Utfaset
SYSVAK: Meldingsbekreftelse EDIFACT   Utfaset
SYSVAK: Spørremelding EDIFACT   Utfaset
SYSVAK: Svar på forespørsler om vaksinasjons­opplysninger EDIFACT   Utfaset
* Henvisning v0.91 er kompatibel med v1.0
Bokmerker

Se også:
Felles materiale
Hodemelding v1.2
KITHs datatyper (xsd, 5k)
Base64 vedlegg (xsd, 2k)
Felleskomponent1 (xsd, 5k)
EPJ-cave (xsd, 5k)
EPJ-legemiddel (xsd, 6k)
EPJ-meta (xsd, 2k)
EPJEkstrakt (xsd, 2k)
EPJTilleggsinfo (xsd, 4k)
Utskriftvennlig side: