Referansedokumenter - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Nyheter informasjonsutveksling
Referansedokumenter
FAQ meldingsimplementering

Referansedokumenter - Meldingsimplementering

Denne siden inneholder referanser til en del notater som inngår i en samling av referansedokumenter med generelle råd, tips og veiledninger til bruk og implementering av XML-meldinger i helsevesenet.
Dokumentene vil være temabasert og dynamiske med revisjon og utvidelser. Det skal være enkelt å finne ulike tema ved hjelp av oversikten på denne siden.
 • Retningslinjer for bruk av kodeverk og id-er ved endring, kansellering, tillegg eller historikk i meldinger Dokumentet er flyttet til ehelse.no: HISD 1154:2014, og vil ikke bli oppdatert her.
 • Elektroniske kommunikasjonsparter i en kommune Dokumentet er utdatert. Oppdatert informasjon finnes på ehelse.no:Adresseregisteret.
 • Virksomhetstyper i Adresseregisteret Dokumentet er utdatert. Oppdatert informasjon finnes på ehelse.no:Adresseregisteret.
 • Tegnsett i meldingskommunikasjon (pdf, 106k) - Lovlige tegnsett i meldingskommunikasjon
 • XHTML-formatering Dokumentet er flyttet til ehelse.no: HISD 1155:2008, og vil ikke bli oppdatert her.
 • Kvitteringsmeldinger (pdf, 131k) - hvilke kvitteringsmekanismer som er etablert, hva de løser og hvordan de kan benyttes.
 • REUMS - En referansemodell for etablering og etablering og utbredelse av meldingsstandarder.
 • Praktisk bruk av XML i helsefaglige meldinger.
  Inneholder generelle råd, tips og veiledning til bruk og implementering av i helsefaglige XML- meldinger i Norge.  Dokumentet er flyttet til ehelse.no:HISD 1165:2016, og vil ikke bli oppdatert her.
 • Koding av NORAKO-koder i XML (pdf, 84k, sist endret 02.06.2008).
  Inneholder beskrivelse av hvordan NORAKO-koder skal overferes i XML-meldinger.
 • Bruk av uspesifisert laboratoriekodeverk
  Inneholder retningslinjer for overføring av kodeverdier og kodetekst med uspesifisert laboratoriekodeverk, oid = 8212.  Dokumentet er revidert og flyttet til ehelse.no

 • Ordliste inneholder forklaring på ord som ofte benyttes i rapporter, standarder, veiledninger og notater relatert til elektronisk samhandling.
  Ordlisten vil bli utvidet med nye ordforklaringer ved behov.
Utskriftvennlig side: