NASS - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Kodeveiledning
ICD-10
NCSP
ICPC-2
NCRP
Takstsystem radiologi
SNOMED
ICF
DRG
Søkeverktøy
NASS
ATC
NEKLAB
NCMP
KodeverkID
BUP-klass
ICD-DA-3

Nordic Assessment Score (NASS)

NASS er et instrument utviklet i forbindelse med NordDRG-arbeidet til støtte for gruppering av rehabiliteringstjenester. Utgangspunktet er grad av uavhengighet/avhengighet i ulike aktiviteter og situasjoner. NASS-instrumentet er mappet til FIM™ og ICF (Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse). Mapping til FIM™ gjør det mulig å anvende FIM™-baserte data i forbindelse med NordDRG.

NASS er foreløpig ikke i bruk i Norge og det pågår pt. ingen prosjekter for å videreutvikle instrumentet.

Siden ble sist oppdatert av Jostein Ven 29. januar, 2010

Utskriftvennlig side: