Referansekomité - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Innledning
KITHs rolle
Nasjonale standarder og HL7
Innfasing av standarder
Organisasjoner
Aktuelle høringer
Referansekomité

Referansekomiteen for helseinformatikkstandardisering

 
Referansekomiteen er opprettet av Standard Norge og dens primære rolle er å være et bindeledd mellom norske fagmiljøer og den standardisering som skjer i regi av CEN/TC251 og ISO/TC215.
 
Referansekomiteen skal vurdere de forslag til nye standardiseringsaktiviteter (work items) som blir lagt fram i CEN/TC251 og ISO/TC215 og vurdere deres relevans i forhold til nasjonale behov.
 
Referansekomiteen skal varsle SSP og/eller KoK dersom det kommer forslag om et work item som komiteen mener disse programmene bør være spesielt oppmerksomme på. Dersom de finner det hensiktsmessig, kan komiteen foreslå at det opprettes et nasjonalt speilprosjekt i regi av ett av disse programmene.
 
Referansekomiteen skal informere relevante fagmiljø om slike forslag og søke å finne fram til personer i sine fagmiljø som kan være interessert i å kommentere eller på annen måte bidra i arbeidet med nye CEN- eller ISO-standarder.
 
Referansekomiteen skal gi Standard Norge råd i saker som angår norsk deltagelse i internasjonale standardiseringsaktiviteter.
 

Om referansekomiteens medlemmer

Referansekomiteen skal ha en sammensetning som gjør den egnet til å ivareta sin rolle som bindeledd mellom internasjonale standardiseringsaktiviteter og norske fagmiljøer samt rådgiver for Standard Norge, SSP og KoK. Dette tilsier at medlemmene må ha god kompetanse innenfor et eller flere av de fagområder som dekkes av CEN/TC251 og ISO/TC215 samt bredt kontaktnett innenfor relevante fagmiljø; dvs. helseforetak, EPJ-leverandører, universitet/forskning mv.
 
Torbjørn Nystadnes, KITH er leder for komiteen.
 

Møter i referansekomiteen

Det avholdes tre ordinære møter i referansekomiteen pr. år. Disse avholdes normalt i forkant av arbeidsgruppemøtene i CEN/TC251.
 
Neste møte: 6. mars 2008 Kl. 10:00 - 12:00
Sted: Videokonferanse mellom KITH Trondheim, KITH Oslo og NST i Tromsø.
Innkalling: Agenda (doc, 42k)
 
Referater fra tidligere møter finner du i kolonnen til høyre.
Komitémøter
Møte 28.09.07
Referat (doc, 94k)
 
Møte 07.06.07
Referat (doc, 94k) 
 
Møte 14.02.07
Referat (doc, 94k)
 
Møte 02.10.06
Referat (doc, 99k)
Referater fra internasjonalt arbeid
ISO TC215 WG2
San Diego 01.07
Referat (doc, 35k)

ISO TC215
Geneve 10.06
Referat (doc, 26k)
Tilleggsdok (zip, 0,7M)
 
CEN TC215
Geneve 10.06
Referat (doc, 40k)
Utskriftvennlig side: