Søkeverktøy - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Kodeveiledning
ICD-10
NCSP
ICPC-2
NCRP
Takstsystem radiologi
SNOMED
ICF
DRG
Søkeverktøy
NASS
ATC
NEKLAB
NCMP
KodeverkID
BUP-klass
ICD-DA-3

Søkeverktøy

 
NB NB: Denne siden er erstattet av en tilsvarende side på helsedirektoratet.no. Innholdet på denne siden er beholdt inntil videre kun for historikk og vil ikke bli oppdatert. NB NB
 
 
På denne siden finner du tilgjengelige søkeverktøy som utgis av Helsedirektoratet.
 

ICD-10 / NCMP-NCSP / BUP  / ICPC-2 / ICf-CY (http://finnkode.helsedirektoratet.no)

Online versjon

FinnKode 2013 online-versjon (sist oppdatert 20.12.2012). Vi anbefaler sterkt at du bruker denne online-versjonen som hele tiden har oppdaterte kodeverk, synonymordlister og søkeforslagslister  i stedet for å installere en lokal versjon hos deg. I 2011 ble det bare gjort lokale installasjoner på 3 helseforetak i Norge så erfaringen er at lokale installasjoner kan unngås ved at internettløsninger fra Norsk Helsenett anvendes.

FinnKode 2012 online-versjon

Lokal versjon

I 2013 ønsker vi, slik som vi gjorde i 2012, å holde oversikten over hvem som velger å gjøre en lokal installasjon. Vi ber derfor intereresserte om å sende epost til  kodehjelp@helsedir.no for forespørsel om å få oversendt FinnKode for lokal installasjon. Søkeverktøyet vil akkurat som før være gratis å installere lokalt.

Vi gjør oppmerksom på at lokal installasjon krever kjennskap til IIS, .Net og fra 2010 også Microsoft SQL server, og det forventes at installatør har kjennskap til disse produktene fra tidligere.  Helsedirektoratet har i svært liten grad mulighet for å bistå teknisk med gjennomføringen av den lokale installasjonen.

Spørsmål
 
FinnKode - FAQ for spørsmål og svar vedr. installasjon og bruk av FinnKode. Ytterligere spørsmål kan sendes til kodehjelp@helsedir.no. Send da med print av skjermbilder og oppgi versjonsnummer av relevant programvare.

 

ICPC-2

ICPC-2 er fra 2009 tilgjengelig i FinnKode online-versjon.

Eventuelt kan særskilte verktøy utviklet for ICPC-2 benyttes:

 

ICF

ICf-CY er fra 2011 tilgjengelig i FinnKode online-versjon.

Pakk ut filen og kjør setup.exe for å installere søkeverktøyet. ICF søkeverktøy krever en nettleser med støtte for Java versjon 1.1 eller nyere. Installasjonsprogrammet oppgraderer ingen systemfiler og utfører bare en enkel filkopiering av filene som søkeverktøyet består av til katalogen som du har valgt å installere til. I tillegg opprettes en meny i Windows startmenyen samt en snarvei til verktøyet på skrivebordet. Programmet er ikke spesielt ressurskrevende og stiller ingen krav utover det som anbefales for operativsystemet som er installert maskinen.
NB: Bruker man IE (v6) vil det poppe opp en advarselslinje ved oppstart av søkeverktøyet. For å kunne bruke verktøyet må man klikke denne linjen og velge "Tillat blokkert innhold". Andre nettlesere (Netscape, Firefox, Opera, Safari m.fl) tar ikke denne omveien.

For PDA-versjon ('lomme-PC') ta kontakt på kodehjelp@helsedir.no. NB! PDA-versjonen er ikke oppdatert med de redaksjonelle endringer som er gjort i 2006.
Utskriftvennlig side: