Vedlegg til meldinger - Helsedirektoratet, avd. standardisering
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Sertifisering Publikasjoner Om KITH
Historisk rapportarkiv
Kodeverk
Innholdsstandarder
EPJ-standarder
Høringer
Vedlegg til meldinger
 

Sammendrag
Dette dokumentet inneholder retningslinjer for hvordan vedlegg kan overføres sammen med standardiserte XML-meldinger innenfor helse- og velferdssektoren. Dokumentet beskriver også noen overordnede funksjonelle krav til fagsystemer som skal håndtere meldinger med vedlegg.
 
Dokumentet beskriver en generell metode for hvordan dokumenter og filer kan inkluderes som vedlegg direkte i meldinger som benytter RefDoc-strukturen slik den er beskrevet i KITH rapport 01/06 Standard for Hodemelding. Dette gjelder alle meldinger som benytter Hodemelding, samt epikrise, henvisning, svarrapport og rekvisisjon. Metoden er beregnet på mindre vedlegg, som for eksempel PDF og JPEG. Formatet på vedlegget må være avtalt på forhånd for kommunikasjonspartene.
 
Dokumentet bygger på rapporten Nasjonale retningslinjer – meldinger med vedlegg, og erstatter denne.
Dokumentasjon
Rapport:

Vedlegg til meldinger
 

XML-eksempel Dialogmelding-ex1-pdf (xml, 87k)
 
Kontakt
meldingshjelp@helsedir.no
 


 

Utskriftvennlig side: