Samordnede begrepsdefinisjoner - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Nyheter kodeverk
Oversikt kodeverk
Generell informasjon
KoK
Kodingsmodul
Definisjonskataloger
Volven
Presentasjon webservicer
Organisasjonskodeverk (OK)
Kodehjelp
Samordnede begrepsdefinisjoner

Begrepsdefinisjoner knyttet til rapportering av aktivitetsdata til Norsk pasientregister


Innholdet på denne siden oppsummerer resultatene fra et prosjekt som ble kjørt i perioden 2005-2006 og som hadde som formål å gjennomgå og samordne definisjoner av begreper knyttet til rapportering av aktivitetsdata fra spesialisthelsetjenesten til Norsk pasientregister. Arbeidet innebar et visst monn av samordning mellom definisjonskatalogene.
 
Se undermenyene for begrepsdefinisjoner.
 
Sist oppdatert av Jostein Ven, 4. mai, 2010

 
Utskriftvennlig side: