BUP-klass - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Kodeveiledning
ICD-10
NCSP
ICPC-2
NCRP
Takstsystem radiologi
SNOMED
ICF
DRG
Søkeverktøy
NASS
ATC
NEKLAB
NCMP
KodeverkID
BUP-klass
Arbeidsgruppe
ICD-DA-3

Multiaksial klassifikasjon
i psykisk helsevern for barn og unge (BUP)

 
NB NB: Denne siden er erstattet av en tilsvarende side på helsedirektoratet.no. Innholdet på denne siden er beholdt inntil videre kun for historikk og vil ikke bli oppdatert. NB NB
 
 

Introduksjon

Daværende Sosial- og helsedirektoratet opprettet i 2006 en arbeidsgruppe for å tilrettelegge WHO’s multiaksiale klassifikasjonssystem (World Health Organization 1996) for bruk i psykisk helsevern for barn og unge (BUP).

Forslaget som innebærer den største endringen i klassifikasjonen gjelder akse 6, hvor barnets/ungdommens funksjonsnivå skåres: Arbeidsgruppen foreslår at man i Norge går over til å bruke Children’s Global Assessment Scale (CGAS) (Shaffer et al. 1983) i stedet for GAPD - Global Assessment of Psychosocial Disability. GAPD er i liten grad studert mens CGAS er mer evaluert og brukes mer internasjonalt.

Koderegister og veileder
Tas i bruk 1.1.2008
Koderegistre (zip, 185k, oppdatert 27. oktober, 2007)
Retningslinjer for koding
v1.3 (erstatter kodeveileder, v.1.2, pdf, 128k)
Akse 5 (pdf, 217k)
Akse 6, CGAS
(inngår også i veilederen, pdf, 20k)

Opplæringsmateriell
BUP-klassifikasjonen (pdf, 236k)
CGAS (pdf, 60k)
 
Annet
Leverandørbrev (doc, 80k)
(doc, 58k)
(doc, 85k)
 
Nyheter og oppdateringer
  • 12. 03.2008 Akse 5 lagt ut som egen publikasjon for nedlasting (se høyre marg).
  • 23.01.2008 Oppdatert versjon av presentasjon av BUP-klassifikasjonen er lagt ut. Se lenker til høyre på siden.
  • 03.12.2007 NB! Veilederen (Retningslinjer for koding) er nå lagt ut i versjon 1.3, som skal benyttes for 2008. Akse 5 er nå tatt ut av disse retninglinjene, og skal publiseres separat. Følg med på denne siden (eller også på www.kith.no/kodenytt) for oppdatert versjon av akse 5.
  • 27.10.2007 NB! Nye koderegisterfiler for akse 5 (inkl. den komplette) og akse 6 lagt ut pga. feil i de forrige filene. De oppdaterte filene ligger i zip-filen som inneholder alle koderegistrene.
  • 8.8.2007 Kodeveileder Multiaksial klassifikasjon i psykisk helsevern for barn og unge versjon 1.2 lagt ut. Denne versjonen inneholder Akse 5 og Akse 6.
  • 3.8.2007 Akse 5 og Akse 6 Multiaksial klassifikasjon i psykisk helsevern for barn og unge er lagt ut. NB Akse 6 skal ikke tas i bruk før 1.1.2008.
  • 30.5.2007 Sosial- og helsedirektoratet har godkjent endringene i klassifikasjonen. Klassifikasjonen planlegges innført fra 1.1.2008
  • 21.5.2007 Høringsfristen for BUP-klass går ut

 Denne siden er sist kvalitetssikret/oppdatert av Jim J. Yang, 28.07.2010

Utskriftvennlig side: