R03/07 Bruk av standarder - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Historisk rapportarkiv
Kodeverk
EPJ-standarder
Høringer

Bruk av standarder ved anskaffelse av helseinformatikksystemer


 
EgenskaperÅpne rapport
Dokument:KITH rapport nr. 03/07
Forfatter:Torbjørn Nystadnes
Publisert:03.14.2007
Størrelse:239kB, 27 sider, A4
Format:pdf (egnet for utskrift)
 

Sammendrag
Denne rapporten gir oversikt over forskjellige typer standarder som kan være relevante i forbindelse med anskaffelse av de forskjellige typer IT-systemer som benyttes innenfor helsevesenet. Rapporten fokuserer spesielt på spesialisthelsetjenestens behov men beskrivelsen er forsøkt gjort såpass generell at rapporten også bør kunne være nyttig for også for andre med interesse for dette temaet.
 
Rapporten beskriver kort sju forskjellige tematiske områder for standardisering og gir eksempler på aktuelle standarder og pågående standardiseringsarbeide samt forskjellige former for norske og internasjonale godkjenningsordninger. Rapportens hovedkonklusjon er at det innenfor spesialisthelsetjenesten bør etableres en strategi for bruk av standarder. Denne bør bl.a. legge føringer for

  • Hvilke grunnleggende teknologistandarder, inkludert generelle standarder relatert til systemarkitektur, informasjonssikkerhet mv. som skal benyttes
  • Hvilke grunnleggende helseinformatikkstandarder (for EPJ, rammeverk for meldingsutveksling etc.) som skal benyttes
  • Hvilke standardiseringsorganisasjoner som skal prioriteres dersom det finnes likeverdige standarder fra flere organisasjoner
  • Hvilke prinsipper som skal legges til grunn for valg av standard i et konkret tilfelle. (F.eks. standardens utbredelse, hvilken "livsfase" standarden er i (innfasing, stabil drift, utfasing) og om det finnes sertifiseringsordninger for standarden.)
Utskriftvennlig side: