Presentasjon webservicer - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Nyheter kodeverk
Oversikt kodeverk
Generell informasjon
KoK
Kodingsmodul
Definisjonskataloger
Volven
Presentasjon webservicer
Organisasjonskodeverk (OK)
Kodehjelp
Samordnede begrepsdefinisjoner

Kort presentasjon av de ulike webservicer

 
Følgende 8 webservicer gis her en kort presentasjon:
 
Systemet tilbyr totalt et sett med 24 funksjoner. Flere av disse er underfunksjoner som behandler data til hovedfunksjonene. Det er kun de 8 hovedfunksjonene som er eksponert utad, og som blir beskrevet her.
Faste parametre oppgis med "X" (Eksempelvis vil et firesifret kodeverk oppgis som XXXX)
Variable parametere oppgis med "Y" (Eksempelvis vil en kodeverdi som kan ha variabel lengde oppgis med Y)
 
Dersom noen ønsker å benytte seg av webservicene direkte kan man enkelt gjøre dette. Dette gjøres via en URI. Oppbyggingen til en slik URI kan være:
Ved bruke av en parameter: http://testserver.kith.no/toolws/index.asmx/funksjon?parameter=verdi
Ved bruk av to parameter: http://testserver.kith.no/toolws/index.asmx/funksjon?parameter=verdi&parameter2=verdi2
 
Webgrensesnitt for bruk av disse webservicene finner en på: http://testserver.kith.no/tool
Mer utfyllende brukerdokumentasjon kan lastes ned fra egen dokumentside.
  
Telling av verdier
NavnwsCountLegalValues
BeskrivelseTeller antall koder i oppgitt kodeverk
URIhttp://trubadur.kith.no/toolws/index.asmx/wsCountValues?strKveKvid=XXXX
ParametreKodeverk i firesifret form
Datatype som returneresInteger
Forventet lengde på svar1-3 tegn
MerknadOm en feil oppstår eller kodeverket ikke finnes/har noen koder returneres '0'
 
Betegnelse på kodeverk
NavnwsKveBeteg
BeskrivelseGir navnet til oppgitt kodeverk
URIhttp://trubadur.kith.no/toolws/index.asmx/wsKveBeteg?strKveKvid=XXXX
ParametreKodeverk i firesifret form
Datatype som returneresString
Forventet lengde på svar1-100 tegn. Forbehold om unntak bør tas
MerknadOm kodeverket ikke finnes vil '0' returneres.
 
Merknad på kodeverk
NavnwsKveMerknad
BeskrivelseGir eventuell merknad på oppgitt kodeverk
URIhttp://trubadur.kith.no/toolws/index.asmx/wsKveMerknad?strKveKvid=XXXX
ParametreKodeverk i firesifret form
Datatype som returneresString
Forventet lengde på svar0-1000 tegn. Svært lange stringer kan forekomme da det kan stå lange forklaringer i enkelte tilfeller.
Merknad 
 
Utlisting av verdier (forenklet utlisting)
NavnwsLegalValuesXML
BeskrivelseLister ut gyldige verdier for oppgitt kodeverk i XML-struktur
URIhttp://trubadur.kith.no/toolws/index.asmx/wsLegalValuesXML?strKveKvid=XXXX
ParametreKodeverk i firesifret form
Datatype som returneresString i XML-format
Forventet lengde på svar80-50000 tegn. Svært lange stringer kan forekomme ut fra hvor mange koder som finnes i kodeverket.
MerknadUtlisting av dummy-kodeverket 1000 gir denne stringen: 
 
<kodeverksutlisting>
   <kodeverk>1000</kodeverk>
   <kode>1</kode>
</kodeverksutlisting>
 
Utlisting av verdier (XML i SimpleType format)
NavnwsSimpleTypeSchema
BeskrivelseLister ut gyldige verdier for oppgitt kodeverk i XML-struktur
URIhttp://trubadur.kith.no/toolws/index.asmx/wsSimpleTypeSchema?strKveKode=XXXX
ParametreKodeverk i firesifret form
Datatype som returneresString i XML-format
Forventet lengde på svar80-50000 tegn. Svært lange stringer kan forekomme ut fra hvor mange koder som finnes i kodeverket.
Merknad
Utlisting av det enkle kodeverket 1101 gir denne stringen:
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--Automatisk generert utlisting av kodeverk fra Volven-->
<!--Utviklet av KITH AS-->
<simpleType name="ja_nei">
   <restriction base="string">
      <enumeration value="1"/>
      <enumeration value="2"/>
   </restriction>
</simpleType>
 
Utlisting av verdier (XML i Annotation format)
NavnwsAppInfoSchema
BeskrivelseLister ut gyldige verdier for oppgitt kodeverk i XML-struktur
URIhttp://trubadur.kith.no/toolws/index.asmx/wsAppInfoSchema?strKveKode=XXXX
ParametreKodeverk i firesifret form
Datatype som returneresString i XML-format
Forventet lengde på svar80-50000 tegn. Svært lange stringer kan forekomme ut fra hvor mange koder som finnes i kodeverket.
MerknadUtlisting av det enkle kodeverket 1101 gir denne stringen:
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--Automatisk generert utlisting av kodeverk fra Volven-->
<!--Utviklet av KITH AS-->
<annotation>
   <appinfo>
      <codingScheme name="1101 Ja, nei"/>
      <codingScheme OID="1101"/>
      <codingScheme comment="Dette kodeverket inneholder koder for å angi svar på Ja og Nei."/>
      <simpleType name="ja_nei"/>
      <code value="1" text="Ja" comment="Ja" sorting_order="1"/>
      <code value="2" text="Nei" comment="Nei" sorting_order="2"/>
   </appinfo>
</annotation>
 
Validering av kodeverdi opp mot kodeverk (for applikasjoner)
NavnwsValidateXML
BeskrivelseSjekker om oppgitt kodeverdi finnes i oppgitt kodeverk. Gir tilbakemelding om gyldige kodeverdier hvis kodeverdien ikke finnes og kodeverket er gyldig.
URIhttp://trubadur.kith.no/toolws/index.asmx/wsValidateXML?strKveKvid=XXXX&strKveKode=Y
ParametreKodeverk i firesifret form
Kodeverdi i variabel form
Datatype som returneresString i XML-format
Forventet lengde på svar80-50000 tegn. Svært lange stringer kan forekomme ut fra hvor mange og hvor lange koder som finnes i kodeverket.
Merknad
Validering av kode 1 mot dummy-kodeverk 1000 gir denne stringen:
 
<validering>
   <kodeverk>1000</kodeverk>
   <kode>1</kode>
   <test>OK</test>
</validering>
 
Validering av kodeverdi opp mot kodeverk (for XSL/XML-dokumenter)
NavnwsValidate
BeskrivelseSjekker om oppgitt kodeverdi finnes i oppgitt kodeverk. Gir tilbakemelding om gyldige kodeverdier hvis kodeverdien ikke finnes og kodeverket er gyldig.
URIhttp://trubadur.kith.no/toolws/index.asmx/wsValidate?strKveKvid=XXXX&strKveKode=Y
ParametreKodeverk i firesifret form
Kodeverdi i variabel form
Datatype som returneresString i XML-format
Forventet lengde på svar80-30000 tegn. Svært lange stringer kan forekomme ut fra hvor mange og hvor lange koder som finnes i kodeverket.
Forklaring for bruk av funksjonen i XSL-ark
Funksjonen tar kodeverdi og kodeverk (firesifret ID) som parameter og sjekker om koden ligger i kodeverket. Den sjekker også om kodeverket eksisterer og om kodeverket oppgis med rett syntaks. Hvis kodeverket eksisterer og koden finnes i kodeverket returneres en string til XSLT-dokumentet som gir brukeren beskjed om at koden er gyldig. Ellers vil brukeren få en feilmelding basert på hva feilen er. Slike feil vil typisk være:
   • Verdi for kode og/eller kodeverk er ikke oppgitt
   • Kodeverket finnes ikke
   • Kodeverket er oppgitt med feil parameter (navn i stedet for ID, for lang/kort ID etc.)
   • Koden finnes ikke i kodeverket
 
Hvis kodeverket har færre enn 70 koder vil funksjonen liste ut gyldige koder for kodeverket. Dette vil presenteres for brukeren i XSLT/XML-dokumentet.
Svar fra funksjonen gis i en string med ”span-tags” for setting av farge på tekst (svart (tekst), rød (feilmelding) og blå (informasjon)). XSLT-arket må settes opp slik at denne strengen ikke parses, men presenteres som den er.
Følgende verdier må settes:
   • NAVN-PÅ-VARIABEL
   • KODEVERK (se kommentar over kodeverk for tips)
   • KODE (det samme gjelder her)
   • VERDI i utlistingen
 
Validering av kode opp mot kodeverk:
Deklarer en variabel for hver test:
<xsl:variable name="NAVN-PÅ-VARIABEL">
   <xsl:text>http://trubadur.kith.no/toolws/index.asmx/wsValidate?strKveKvid=</xsl:text>
   <!-- Skriv inn kodeverket under i form av <xsl:value-of select=”@S”/> eller i ren tekst-->
   <xsl:text>KODEVERK</xsl:text>
   <xsl:text>&#38;strKveKode=</xsl:text>
   <!-- Skriv inn koden under i form av <xsl:value-of select=”@V”/> eller i ren tekst-->
   <xsl:value-of select="KODE"/>
</
xsl:variable>
 
Der hvor resultatet skal vises settes denne:
<li>VERDI/@V <xsl:value-of disable-output-escaping="yes" select="document($teststring)"/></li>
 
Validering av gyldig kodeverk:
Deklarer en variabel for hver test:
<xsl:variable name=" NAVN-PÅ-VARIABEL ">
   <xsl:text>http:// trubadur.kith.no /toolws/index.asmx/wsValidateKverk?strKveKvid=</xsl:text>
   <!-- Angi navnet på @S-verdi -->
   <xsl:value-of select="@S"/>
</xsl:variable>
 
Der hvor resultatet skal vises settes denne:
<li>VERDI/@S <xsl:value-of disable-output-escaping="yes" select="document($validerKveKvid)"/></li>
Utskriftvennlig side: