ICD-DA-3 - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Kodeveiledning
ICD-10
NCSP
ICPC-2
NCRP
Takstsystem radiologi
SNOMED
ICF
DRG
Søkeverktøy
NASS
ATC
NEKLAB
NCMP
KodeverkID
BUP-klass
ICD-DA-3

ICD-DA-3 - Application of the International Classification of Diseases to Dentistry and Stomatology, 3rd Edition

 
NB NB: Denne siden er erstattet av en tilsvarende side på helsedirektoratet.no. Innholdet på denne siden er beholdt inntil videre kun for historikk og vil ikke bli oppdatert. NB NB
 
 

Introduksjon

ICD-DA er en klassifikasjon derivert av ICD-10 og beregnet til bruk innen tannhelse. Den engelske tredjeutgaven fra 1994 ble oversatt til norsk i 2007 på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet i et samarbeidsprosjekt mellom KITH og Odontologisk fakultet, UiO.

Klassifikasjonen er ikke obligatorisk i bruk og forventes tatt i bruk i begrenset omfang innen universitets- og forskningsmiljøer.

Som følge av oversettelsesarbeidet ble det foretatt noen forbedringer i den norske ICD-10 for de koder som angår tannhelsetjenesten. Det er ikke planer om å oppdatere den norske oversettelsen av ICD-DA-3 i forbindelse med de årlige oppdateringene av ICD-10. Den norske ICD-DA-3 vil mao. forbli "frosset" slik som den er utgitt av WHO i 1994.

KITH kan svare på spørsmål ved henvendelse på e-post kodehjelp@helsedir.no

 

Nedlasting

Kodehefte (pdf, 710kb)

Koderegister (zip, 28kb)

 

Nyheter og oppdateringer

  • 21.09.09: ICD-DA-3 er oversatt til norsk på oppdrag fra Helsedirektoratet i et samarbeidsprosjekt mellom KITH og Odontologisk fakultet, UiO. Kodehefte og koderegister kan lastes ned øverst til høyre på denne siden.

Bruksområder
Klassifikasjonen egner seg best innen spesialisttannhelsetjenesten og det forventes at universitets- og forskningsmiljøer vil være de første til å ta i bruk klassifikasjonen. Også spesialister kan dra nytte av klassifikasjonen. Det stilles ingen krav til koding eller rapportering med ICD-DA-3 fra norske myndigheter.

 

Bokutgave
Det finnes ingen bokutgave av den norske oversettelsen, kun en pdf-fil som kan lastes ned og skrives ut. Se øverst til høyre.

 

Elektronisk bok og søkeverktøy
Det finnes ikke noe søkeverktøy for klassifikasjonen.

 

Opplæring og veiledning
I innledningskapitlet gis det en kort veiledning. Ellers henvises det til opplæring i koding i ICD-10.

 

Datafiler for it-systemer
Koderegister kan lastes ned øverst til høyre.

 

Historikk
Dette er en klassifikasjon for tannhelse som er derivert fra ICD-10. Den ble utviklet av WHO og den engelske originalversjonen av 3. utgave foreligger i en bokutgivelse fra 1994 som kan bestilles fra WHOs online bokhandel. ICD-DA-3 har vært i bruk i Sverige i noen år.

 

Utskriftvennlig side: