Generell informasjon - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Nyheter kodeverk
Oversikt kodeverk
Generell informasjon
KoK
Kodingsmodul
Definisjonskataloger
Volven
Presentasjon webservicer
Organisasjonskodeverk (OK)
Kodehjelp
Samordnede begrepsdefinisjoner

Informasjon om kodeverk og terminologi

 
NB NB: Denne siden er beholdt kun for historikk. Innholdet på denne siden vil ikke bli oppdatert. NB NB
 
 
Helsedirektoratet ved Divisjon Helseøkonomi og finansiering har det nasjonale overordnede ansvaret for helsefaglige kodeverk og klassifikasjoner. På oppdrag fra Helsedirektoratet utfører KITH en rekke oppgaver innen utvikling, vedlikehold og drift av helsefaglige kodeverk og klassifikasjoner.

KoK - Kodeverk, klassifikasjoner og termer i helse- og sosialsektoren

KITHs arbeid skjer hovedsakelig gjennom KoK-programmet (Program for kodeverk, klassifikasjoner og termer i helse- og sosialsektoren), på oppdrag fra Helsedirektoratet. Programmet omfatter en rekke oppgaver innen utvikling, vedlikehold, drift og brukerstøtte ang. kodeverk og terminologi.
 
Mer informasjon om KoK kan fåes fra Jim J. Yang.

 
Sentrale områder
Sentralt i KITHs arbeid innenfor kodeverk, klassifikasjonssystemer og terminologier er: 
  • Helsefaglige kode- og klassifikasjonssystemer - arbeidet med Kodeverk, Klassifikasjoner og termer i helse- og sosialsektoren (KoK).
  • Felles begrepsdefinisjoner - som et ledd i standardiseringsarbeidet, har KITH i samarbeid med helsevesenet utarbeidet felles definisjoner av sentrale administrative begreper for de ulike fagområdene i helsevesenet. Disse vil revideres i takt med endringer og reformer i helsevesenet.
  • Utvikling, vedlikehold og distribusjon - av helsefaglige kode- og klassifikasjonssystemer, i form av bokutgaver, elektroniske søkeverktøy og datafiler.
  • Brukerstøtte gjennom kodehjelp@helsedir.no.
  • Rådgivningstjenester.

 

 

Denne siden er sist kvalitetssjekket/oppdatert av Jim J. Yang, 28.07.2010

Utskriftvennlig side: