Organisasjoner - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Innledning
KITHs rolle
Nasjonale standarder og HL7
Innfasing av standarder
Organisasjoner
Aktuelle høringer
Referansekomité

Internasjonale standardiseringsorganisasjoner

 
På disse sidene finner du en kort beskrivelse av en del sentrale internasjonale organisasjonene som utarbeider standarder med relevans for de IT-løsninger som benyttes innenfor det norske helsevesenet.
 
CEN - Comité Européen de Normalisation
Den europeiske standardiseringsorganisasjonen (CEN) ble etablert i 1961 og har 29 nasjonale standardiseringsorganisasjoner som medlemmer. Arbeidet er fordelt på nærmere 300 tekniske komiteer (TC'er) hvor CEN/TC251 har ansvar for helseinformatikk. Men en rekke andre TC'er driver også standardisering som er relevant i forhold til de IT-systemer som benyttes i spesialisthelsetjenesten.
 
CEN/TC251 - Health informatics
Denne komiteen ble etablert 1990 og Norge har vært med fra starten. Nederland (NEN) har hatt sekretariatet fra 2005.
CEN/TC251 består for tiden av fire arbeidsgrupper (WG) og det er (pr. 2007) utarbeidet i overkant av 50 standarder, pre-standarder og andre normative dokumenter.
 
ISO - International Standardisation Organisation
Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen (ISO) ble etablert 1947 og er et samarbeids­nettverk for de nasjonale standardiseringsorganisasjonene i 156 land.
Arbeidet er fordelt på rundt 200 tekniske komiteer (TC'er) hvorav ISO/TC215 (etablert 1998) har ansvar for helseinformatikk. En rekke andre tekniske komiteer driver også standardisering som er relevant i forhold til de IT-systemer som benyttes innenfor spesialisthelsetjenesten.
En rekke ISO-standarder relatert til IT er fritt tilgjengelig på: http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/
 
ISO TC215 - Health Informatics
TC215 har som oppgave å standardisere innenfor området helseinformatikk for å få kompatibilitet og interoperablitet mellom informasjonssystemer. Arbeidet sikter også mot felles forståelse av opplysninger for å få sammenliknbare opplysninger og for å redusere dobbeltarbeid.
ISO/TC215 består for tiden (2007) av åtte arbeidsgrupper (WG)
 
UN/CEFACT
United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business ble etablert i 1947 og har bl.a. ansvar for standardisering av EDI-syntaks. (EDI - Electronic Data Interchange).
EDIFACT (EDI for Administration, Commerce and Transport) var lenge den enerådende syntaksen, men UN/CEFACT har i de senere år arbeidet nå med XML-baserte "Core Components". Er også en viktig aktør i arbeidet med ebXML, et arbeid som utføres i samarbeid med OASIS.
 
Andre standardiseringsorganisasjoner
Det finnes også en rekke andre organisasjoner som utarbeider relevante standarder. Noen av disse kan du lese mer om her.
En mer omfattende oversikt over internasjonale organisasjoner som utarbeider standarder med relevans for helseinformatikk finnes i Report from the CEN/ISSS eHealth Standardization Focus Group: Current and future standardization issues in the eHealth domain: Achieving interoperability. (CEN/ISSS 2005). Oversikten omfatter også de viktigste publikasjonene fra disse organisasjonene
Utskriftvennlig side: