Anbefalt eHelsekompetanse - Helsedirektoratet, avd. standardisering
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Sertifisering Publikasjoner Om KITH
Anbefalt eHelsekompetanse
FAQ
Internasjonalt
IHE-Norge
Standardisering
Kodeverk og terminologi
Informasjonsutveksling
Informasjonssikkerhet
PACS
Anbefalt eHelsekompetanse v1.0
 
Helsedirektoratet ga i 2009 tilskudd til kompetansehevende tiltak for Helse IKT.
 
Arbeidet har resultert i Anbefalt eHelsekompetanse v1.0 (pdf, 240k)
  
Hensikten har vært å etablere et rammeverk for eHelsekompetanse slik at pasientsikkerhet og personvern ivaretas på tilfredsstillende måte når eHelsesystemer benyttes av helsepersonell i pasientbehandling.
 
18 representanter i et bredt sammensatt fagråd har deltatt i arbeidet. I arbeidet med Anbefalt eHelsekompetanse har fagrådet tatt utgangspunkt i den tidligere Fagplan Helse IKT v1.1. Anbefalt eHelsekompetanse har vært på åpen høring ("Kompetansekrav for bruk av IKT i helse- og omsorgssektoren" v0.8)
 
Anbefalt eHelsekompetanse er retningsgivende for områder og tema som er sentrale i forbindelse med eHelse og bruk av eHelsesystemer. Målgruppen er personell med ansvar for undervisning og opplæring. Anbefalt eHelsekompetanse henvender seg til utdanningssektoren innen medisin og helsefag og til virksomheter innen helse- og omsorgtjenester. Det gjelder virksomheter i primær- og spesialisthelsetjenesten, og omfatter både offentlige og private aktører.
 
Det er utarbeidet et eget strategidokument: Strategi anbefalt eHelsekompetanse v1.0 (pdf, 67k) på grunnlag av arbeidet med Anbefalt eHelsekompetanse. Det er behov for å iverksette tiltak for å implementere Anbefalt eHelsekompetanse på ulike forvaltningsnivå og i samsvar med offentlige føringer.
 
KITH har vært ansvarlig for arbeidet og er ansvarlig for forvaltning av Anbefalt eHelsekompetanse.
 
Kontakt Astrid Svarlien hvis du ønsker mer informasjon
Utskriftvennlig side: