Test og godkjenning av webservices - Helsedirektoratet, avd. standardisering
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Sertifisering Publikasjoner Om KITH
Testmateriale
XSLT Visningsfiler

 

Test og godkjenning av webservices

 
Test og godkjenning av webservices omfatter to hovedområder:
  • Basis webservices testing – Testing av at tjenesten fyller basiskrav iht. de retningslinjer som er satt for tjenesteutvikling. Testingen innebærer at tjenesteleverandør stadfester at tjenesten oppfyller krav i KITH’s profil for Webservices i helsesektoren. Kravene bygger på krav i profiler fra WS-I, som også utvikler testverktøy for å verifisere samsvar med profilene.
  • Funksjonell testing av tjenesten – Testing av funksjonene og adferden til tjenesten. Denne vil avhenge av tjenestens funksjon, og det må etableres testkriterier pr. tjeneste, med testcase for input og forventede resultater.

For basis webservices testing er det utarbeidet et egenerklæringsskjema samt testprosedyre som tjenesteleverandøren skal gjennomføre. Med bakgrunn i dette vil tjenesten publiseres i KITH's oversikt over godkjente web services tjenester.

Testdokumenter for basis webservicestesting:

Funksjonell testing av tjenester avhenger av testkriterier og krav knyttet til den aktuelle webservice'en. KITH vil vektlegge test- og godkjenning på funksjonelt nivå for sentrale fellestjenester og parallelle tjenester som tilbys av flere tjenestetilbydere.

For sentrale fellestjenester (eksempelvis oppslagstjenester, registertjenester) vil testingen normalt være en del av utviklingsløpet, og spesifiseres av tjenesteeier. For å ivareta behov og krav fra tjenestekonsumentene, som kan være en variert gruppe aktører, bør det likevel vurderes et felles testopplegg som baserer seg på og ivaretar krav fra denne gruppen. Det kan også være aktuelt å stille krav til konsumenten av tjenesten, for eksempel at medisinsk informasjon som gjøres tilgjengelig via tjenesten fremvises for brukeren på en hensiktsmessig måte.
For parallelle tjenester (eksempler kan være laboratorierekvisisjoner mot ulike laboratorier) må testkriteriene basere seg på den felles tjenestebeskrivelsen som de ulike tjenestene er bygget opp etter – og fokuset for testingen må ligge på å sikre at tjenestene har lik funksjonalitet og adferd ihht. tjenestebeskrivelsen.

 
Utskriftvennlig side: