XSLT Visningsfiler - Helsedirektoratet, avd. standardisering
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Sertifisering Publikasjoner Om KITH
Testmateriale
XSLT Visningsfiler

Visningsfiler

 
Helsedirektoratet utvikler XSLT visningsfiler for de fleste av meldingsstandardene vi forvalter. Visningsfilene kan benyttes for å genere en html visning av innholdet i en XML-melding.
 
Meldingsstandard Meldingsversjon Visningsfiler Sist oppdatert Eks. (No-line) Eks. (One-line) Eks. (Document)
Pleie- og omsorgsmeldingene 1.6 og lavere plo2html.xsl 2015-12-07 plo-no.html plo-one.html plo-doc.html
Dialogmeldingen 1.0 Dialog-v1_0-2html.xsl 2015-11-17      
1.1 (digital dialog) Dialog-v1_1-2html.xsl 2015-11-17      
Epikrise 1.1 Epikrise-v1_1-2html.xsl 2015-11-05 epikrise-1_1-no.html epikrise-1_1-one.html epikrise-1_1-doc.html
1.2 Epikrise-v1_2-2html.xsl 2015-11-05 epikrise-1_2-no.html epikrise-1_2-one.html epikrise-1_2-doc.html
Henvisning 1.0 henvisning-v1_0-2html.xsl 2016-03-11 henvisning-1_0-no.html henvisning-1_0-one.html henvisning-1_0-doc.html
1.1 henvisning-v1_1-2html.xsl 2016-03-11 henvisning-1_1-no.html henvisning-1_1-one.html henvisning-1_1-doc.html
Rekvisisjon 1.5 rekvisisjon-v1_5-2html.xsl 2015-09-25 rekvisisjon-1_5-no.html rekvisisjon-1_5-one.html rekvisisjon-1_5-doc.html
1.6 rekvisisjon-v1_6-2html.xsl 2014-05-19 rekvisisjon-1_6-no.html rekvisisjon-1_6-one.html rekvisisjon-1_6-doc.html
Svarrapport 1.3 svarrapport-v1_3-2html.xsl 2016-04-22 svarrapport-1_3-no.html svarrapport-1_3-one.html svarrapport-1_3-doc.html
1.4 svarrapport-v1_4-2html.xsl 2016-04-22 svarrapport-1_4-no.html svarrapport-1_4-one.html svarrapport-1_4-doc.html
Hodemelding 1.2 hodemelding2html.xsl 2014-03-25      
eResept opp til 2.5 (2014-12-01) eResept.zip 2016-05-04      
Fellesfiler
CSS-fil   KITH-visning.css 2014-11-05 NB: Benyttes av all visningene.    
Funksjonsfiler   felleskomponenter.zip 2016-04-22 NB: Benyttes av all visningene.    
 
NB: Alle fellesfilene refereres vha. "../../Felleskomponenter/" i de ulike visningsfilene og fellesfilene må være tilgjengelig i denne katalogen for at referansene i visningsfilene skal fungere uten å måtte endres. 
 
Detaljert endringslogg: Changelog (txt, 6k)
 
Bruk av visningsfilene erstatter ikke leverandørens egenansvar for korrekt håndtering av det medisinskfaglige innholdet i meldingene, som for eksempel å koble melding til riktig pasient i EPJ, holde orden på rekkefølge og koblinger mellom meldinger eller å gi varsler for unormale verdier i mottatte meldinger.
 
Visningsfilene er i stadig utvikling og Helsedirektoratet setter stor pris på alle tilbakemeldinger på visningsfilene. Feilrapporter og endringsønsker kan sendes til meldingshjelp@helsedir.no.
Utskriftvennlig side: