Standardiseringsmetodikk - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Innledning
Standardiseringsmetodikk
Versjonshåndtering av standarder
Samhandlingsarkitektur
Felles begrepsapparat for kodeverk, klassifikasjoner og terminologier
Grunnleggende EPJ-standard
Informasjonssikkerhet
Sertifisering
EPJ innholdsstandarder og meldingsstandarder
Metode for kommunikasjon av EPJ-informasjon
Hodemelding
Applikasjonskvittering
Volven
FinnKode
Internasjonal standardisering
Web services
Medisinskteknisk utstyr
Rammeverk for kommunikasjon
Adresseregister
PKI-katalog
Norsk Helsenett

2.1. Standardiseringsmetodikk

2.1.1. Formål

Det er utarbeidet en felles metodikk for standardiseringsarbeidet for å sikre involvering av sektoren, forutsigbarhet og gjenbruk av elementer. KITH har et nasjonalt ansvar for standarder innen helse- og omsorgssektoren. Det er utarbeidet en kortfattet oversikt over standardiseringsprosessen og metodikken som legges til grunn i standardiseringsarbeidet.

2.1.2. Beskrivelse

En standard er et dokument utarbeidet gjennom en konsensusprosess og godkjent av et anerkjent organ som beskriver de felles regler, retningslinjer og/eller egenskaper ved produkter eller arbeidsprosesser. En standard kan inneholde spesifikasjoner, fremgangsmåter og terminologi. De standardene som utvikles for IKT i helse- og omsorgssektoren skal gjøre det lettere for pasienter, fastleger, sykehus og kommunehelsetjenesten både å dokumentere og kommunisere elektronisk i forbindelse med behandling og oppfølging av pasienter.

Figuren illustrerer standardiseringsprosessen. Utfyllende informasjon om de enkelte fasene i prosessen og metodikken kan hentes fra nettsidene hos KITH.

2.1.3. Utfyllende dokumentasjon

KITH-rapport 18/07: Standardiseringsprosessen og KITH-standarder
Nettsider hos KITH: Metodikk
Utskriftvennlig side: