Versjonshåndtering av standarder - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Innledning
Standardiseringsmetodikk
Versjonshåndtering av standarder
Samhandlingsarkitektur
Felles begrepsapparat for kodeverk, klassifikasjoner og terminologier
Grunnleggende EPJ-standard
Informasjonssikkerhet
Sertifisering
EPJ innholdsstandarder og meldingsstandarder
Metode for kommunikasjon av EPJ-informasjon
Hodemelding
Applikasjonskvittering
Volven
FinnKode
Internasjonal standardisering
Web services
Medisinskteknisk utstyr
Rammeverk for kommunikasjon
Adresseregister
PKI-katalog
Norsk Helsenett

2.2. Versjonshåndtering av standarder

2.2.1. Formål

Versjonshåndtering av standarder skal sikre at hver versjon av en standard blir publisert i en spesifikk versjon som bestillere, leverandører og andre kan forholde seg til.

2.2.2. Beskrivelse

Versjonshåndtering av standarder skal sørge for at leverandører og andre har en spesifikk utgave av en standard å forholde seg til, eksempelvis ved implementering av en meldingsstandard.
 
Standarder til pilotering er ofte på versjon 0.x, mens standarder som har vært til pilotering og utprøving vil som hovedregel publiseres i versjon 1.0 for utbredelse i sektoren. Mindre endringer i standarder som er til utbredelse forekommer gjerne på bakgrunn av nye behov som oppstår. Slike endringer gjør at en ofte vil ha en 1.x versjon av en standard som er til utbredelse.
 
Dersom det gjøres en større revisjon eller endring av en utbredt standard vil denne komme som en 2.0 versjon for å markere at det dreier seg om større endringer.
 
For meldingsstandarder er hovedregelen at det skal være samsvar mellom versjonsnummer på dokumentasjon og xml schema.

2.2.3. Utfyllende dokumentasjon

Nettsider hos KITH: Innholdsstandarder
Utskriftvennlig side: