Grunnleggende EPJ-standard - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Innledning
Standardiseringsmetodikk
Versjonshåndtering av standarder
Samhandlingsarkitektur
Felles begrepsapparat for kodeverk, klassifikasjoner og terminologier
Grunnleggende EPJ-standard
Informasjonssikkerhet
Sertifisering
EPJ innholdsstandarder og meldingsstandarder
Metode for kommunikasjon av EPJ-informasjon
Hodemelding
Applikasjonskvittering
Volven
FinnKode
Internasjonal standardisering
Web services
Medisinskteknisk utstyr
Rammeverk for kommunikasjon
Adresseregister
PKI-katalog
Norsk Helsenett

2.5. Grunnleggende EPJ-standard

2.5.1. Formål

Den grunnleggende Elektronisk Pasient Journal (EPJ)-standarden har som formål å danne en felles plattform som kan benyttes av alle leverandører av EPJ-system til det norske helsevesenet. Standarden skal bidra til å sikre at opplysninger i EPJ håndteres korrekt og kan bevares på tvers av teknologiske generasjonsskifter.

2.5.2. Beskrivelse

EPJ-standarden dekker grunnleggende egenskaper ved EPJ-system. Standarden inneholder krav som skal bidra til at registrering, redigering, retting, sletting og styring av tilgang til opplysninger i EPJ kan skje i henhold til bestemmelser i lovverket. Videre spesifiserer standarden hvorledes registrerte opplysninger kan bevares tapsfritt internt i virksomheten på tvers av kommende teknologiske generasjonsskifter.
 
Standarden består av seks deler:

2.5.3. Utfyllende dokumentasjon

Nettsider hos KITH: EPJ
Utskriftvennlig side: