Hodemelding - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Innledning
Standardiseringsmetodikk
Versjonshåndtering av standarder
Samhandlingsarkitektur
Felles begrepsapparat for kodeverk, klassifikasjoner og terminologier
Grunnleggende EPJ-standard
Informasjonssikkerhet
Sertifisering
EPJ innholdsstandarder og meldingsstandarder
Metode for kommunikasjon av EPJ-informasjon
Hodemelding
Applikasjonskvittering
Volven
FinnKode
Internasjonal standardisering
Web services
Medisinskteknisk utstyr
Rammeverk for kommunikasjon
Adresseregister
PKI-katalog
Norsk Helsenett

3.3. Hodemelding

3.3.1. Formål

Hodemeldingen er den felles komponenten som alltid skal inkludere fagspesifikk informasjon (som ofte er definert i et eget xml schema). Standarden kan også benyttes til å overføre et sett med ustandardiserte dokumenter, for eksempel MS Word-dokumenter og pdf-dokumenter, eller en kombinasjon av dette.

3.3.2. Beskrivelse

Hodemeldingen inneholder informasjon om avsender/mottaker(e), pasientopplysninger, referanse til alle relevante dokumenter og type innhold i meldingen samt digital signatur.
 
Alle fagmeldinger som benytter Hodemeldingen kan sette krav til minimumsinnhold i Hodemeldingen. Dette vil være beskrevet i den spesifikke fagmeldingen.
 
Hodemelding er i bruk innenfor Pleie- og omsorgsmeldinger, eResept, forespørsel og svar (dialogmelding), NAV og i meldinger til SYSVAK.

3.3.3. Utfyllende dokumentasjon

KITH-rapport 01/06: Standard for hodemelding - informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse
Nettside hos KITH: Dokumentasjon av Hodemelding og eksempler
Utskriftvennlig side: