Applikasjonskvittering - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Innledning
Standardiseringsmetodikk
Versjonshåndtering av standarder
Samhandlingsarkitektur
Felles begrepsapparat for kodeverk, klassifikasjoner og terminologier
Grunnleggende EPJ-standard
Informasjonssikkerhet
Sertifisering
EPJ innholdsstandarder og meldingsstandarder
Metode for kommunikasjon av EPJ-informasjon
Hodemelding
Applikasjonskvittering
Volven
FinnKode
Internasjonal standardisering
Web services
Medisinskteknisk utstyr
Rammeverk for kommunikasjon
Adresseregister
PKI-katalog
Norsk Helsenett

3.4. Applikasjonskvittering

3.4.1. Formål

En applikasjonskvittering er en automatisk generert bekreftelse som sendes fra mottakersystemet tilbake til avsendersystemet. En applikasjonskvittering sier om forsendelsen er kommet frem til mottakers fagapplikasjon og kan tolkes av denne, eller at en feilsituasjon er oppstått.

3.4.2. Beskrivelse

Applikasjonskvittering er en generell kvitteringsmelding som skal benyttes ved standardisert meldingskommunikasjon i helsesektoren.
 
Applikasjonskvittering sammen med ebMS (ebXML rammeverket) skal sikre transport og overføring av informasjon. Kvitteringen er et virkemiddel for å kunne fjerne parallell papirforsendelse, men krever et apparat for å håndtere feil/avvik og rutiner for oppfølging.
 
En positiv kvittering (OK) forteller at meldingen er mottatt og klar for behandling. Dette innebærer at medisinsk/ansvarlig personell kan vurdere innholdet i mottatt melding (dokument).
 

3.4.3. Utfyllende dokumentasjon

KITH-rapport 15/04: Applikasjonskvittering - meldingsbeskrivelse og retningslinjer
Nettsider hos KITH: Meldingsside Applikasjonskvittering
Utskriftvennlig side: