FinnKode - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Innledning
Standardiseringsmetodikk
Versjonshåndtering av standarder
Samhandlingsarkitektur
Felles begrepsapparat for kodeverk, klassifikasjoner og terminologier
Grunnleggende EPJ-standard
Informasjonssikkerhet
Sertifisering
EPJ innholdsstandarder og meldingsstandarder
Metode for kommunikasjon av EPJ-informasjon
Hodemelding
Applikasjonskvittering
Volven
FinnKode
Internasjonal standardisering
Web services
Medisinskteknisk utstyr
Rammeverk for kommunikasjon
Adresseregister
PKI-katalog
Norsk Helsenett

3.6. FinnKode

3.6.1. Formål

Gjennom FinnKode skal gjeldende og oppdaterte medisinske kodeverk gjøres tilgjengelig for leger og annet personell som er involvert i medisinsk koding.

3.6.2. Beskrivelse

FinnKode er et gratis elektronisk søkeverktøy/oppslagsverk. FinnKode inneholder til enhver tid gjeldende og oppdaterte medisinske kodeverk. Primærbrukergruppen av FinnKode er leger og annet personell som er involvert i medisinsk koding. FinnKode er også et oppslagsverktøy for helseadministrative ledere, forskere m.fl.
 
I samarbeid med IT-leverandører vil FinnKode kunne integreres med EPJ- og andre fagsystemer, slik at oppdaterte kodeverk, kodingsregler m.v. blir tilgjengelig direkte fra slike systemer.

3.6.3. Utfyllende dokumentasjon

Nettsider hos KITH: FinnKode, Søkeverktøy
Utskriftvennlig side: