Web services - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Innledning
Standardiseringsmetodikk
Versjonshåndtering av standarder
Samhandlingsarkitektur
Felles begrepsapparat for kodeverk, klassifikasjoner og terminologier
Grunnleggende EPJ-standard
Informasjonssikkerhet
Sertifisering
EPJ innholdsstandarder og meldingsstandarder
Metode for kommunikasjon av EPJ-informasjon
Hodemelding
Applikasjonskvittering
Volven
FinnKode
Internasjonal standardisering
Web services
Medisinskteknisk utstyr
Rammeverk for kommunikasjon
Adresseregister
PKI-katalog
Norsk Helsenett

3.8. Web services

3.8.1. Profil for web services i helse- og sosialsektoren

Formål
Profilen er ment som en felles plattform for implementering av web services innen helse– og sosialsektoren.
 
Beskrivelse
Profil for web services i helse- og sosialsektoren beskriver en profil for bruk av web services innen helse- og sosialsektoren.
 
Profilen gir en oversikt over felles basis protokoller og standarder som skal benyttes for å utvikle og tilby samhandlende web services på tvers av aktører i sektoren, basert på en felles samhandlingsarkitektur og nasjonale infrastrukturtjenester. Det er lagt hovedvekt på sikkerhet. Profilen viser også forholdet til andre profiler av standarder ved bruk av web services innen sektoren, slik som HL7.
 
Utfyllende dokumentasjon
KITH-rapport 08/09: Profil for web services i helse- og sosialsektoren

3.8.2. Referansearkitektur for sikkerhet i web services

Formål
Referansearkitekturen er en sammenstilling av ”god praksis” innenfor sikkerhet knyttet til bruk av web services.
 
Beskrivelse
KITH har utarbeidet en referansearkitektur for sikkerhet i web services i helse- og sosialsektoren. Arkitekturen er utarbeidet basert på ”god praksis” på området og med innspill fra utviklingsmiljø som kjenner helsesektoren godt.
 
Rapporten tar utgangspunkt i samhandlingsarkitekturen for web services i helsesektoren samt forslag til profil for web webservices i helsesektoren. Rapporten beskriver aktuelle organisatoriske og tekniske prosesser og tiltak som kan bidra til å bygge sikre tjenester basert på web services som ivaretar krav til informasjonssikkerhet i helsesektoren.
 
Sikkerhetsløsninger for en tjenesteorientert arkitektur er et område i løpende utvikling, og det er derfor ennå ikke mulig å peke på én endelig "korrekt" løsning for å implementere sikkerhetstjenester. Arkitekturen er derfor ment som en oversikt og veiledning for å velge tiltak, og er ikke tenkt som et komplett rammeverk som skal implementeres i en omgang, men skal kunne utvikles gradvis for å dekke sektorens behov.
 
Utfyllende dokumentasjon
KITH-rapport 07/09: Referansearkitektur for Web Services sikkerhet i helse- og sosialsektoren
Utskriftvennlig side: