Rammeverk for kommunikasjon - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Innledning
Standardiseringsmetodikk
Versjonshåndtering av standarder
Samhandlingsarkitektur
Felles begrepsapparat for kodeverk, klassifikasjoner og terminologier
Grunnleggende EPJ-standard
Informasjonssikkerhet
Sertifisering
EPJ innholdsstandarder og meldingsstandarder
Metode for kommunikasjon av EPJ-informasjon
Hodemelding
Applikasjonskvittering
Volven
FinnKode
Internasjonal standardisering
Web services
Medisinskteknisk utstyr
Rammeverk for kommunikasjon
Adresseregister
PKI-katalog
Norsk Helsenett

3.10. Rammeverk for kommunikasjon

3.10.1. Formål

ebXML rammeverket kan ivareta behovene for en sikker og pålitelig meldingsutveksling innenfor helse- og sosialsektoren, både teknisk og juridisk.

3.10.2. Beskrivelse

ebXML Messaging Service spesification 2.0 (ebMS) er en internasjonal standard for å håndtere utveksling av informasjon mellom virksomheter, og beskriver bl.a. mekanismer for sikkerhet og trygg og pålitelig meldingsutveksling.
 
PKI er en teknologi som kan brukes for å beskytte informasjon mot endringer og innsyn vha. kryptering og digitale signaturer.

3.10.3. Utfyllende dokumentasjon

KITH-rapport 16/06: Rammeverk for elektronisk meldingsutveksling i helsevesenet
KITH-rapport 12/05: Veiledning for innføring av ebXML og PKI i helseforetak
Utskriftvennlig side: