PKI-katalog - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Innledning
Standardiseringsmetodikk
Versjonshåndtering av standarder
Samhandlingsarkitektur
Felles begrepsapparat for kodeverk, klassifikasjoner og terminologier
Grunnleggende EPJ-standard
Informasjonssikkerhet
Sertifisering
EPJ innholdsstandarder og meldingsstandarder
Metode for kommunikasjon av EPJ-informasjon
Hodemelding
Applikasjonskvittering
Volven
FinnKode
Internasjonal standardisering
Web services
Medisinskteknisk utstyr
Rammeverk for kommunikasjon
Adresseregister
PKI-katalog
Norsk Helsenett

3.12. PKI-katalog

3.12.1. Formål

PKI-katalogen har oversikt over PKI-sertifikater for aktører som skal kommunisere i helsenettet samt at katalogen fungerer som oppslagsregister ved bruk av sertifikatene.

3.12.2. Beskrivelse

Sensitiv informasjon skal ikke sendes i klartekst over helsenettet og må derfor krypteres før den går ut av virksomheten. Som del av krypteringsprosessen benyttes såkalte PKI-sertifikater, disse benyttes også for signering og autentisering.
PKI-katalog gis tilgang til via Norsk Helsenett.

3.12.3. Utfyllende dokumentasjon

Nettsider hos Norsk Helsenett SF: Norsk Helsenett SF
Infoark fra Helsedirektoratet: PKI og elektroniske signaturer (pdf, 87k), PKI og digitale sertifikater for legekontor (pdf, 1.5M)
Utskriftvennlig side: