Standarder - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Internasjonalt
IHE-Norge
Kodeverk og terminologi
Informasjonsutveksling
PACS

StandardiseringHelsedirektoratet skal sikre standarder for sikker elektronisk samhandling i helse- og sosialsektoren. Helsedirektoratet har ansvar for utvikling og vedlikehold av standarder, test og godkjenning, samt brukerstøtte og rådgivning ved innføring og bruk av IKT i helse- og omsorgssektoren.

Det er brukerne som først og fremst må legge premissene for hvilke standarder som skal utvikles og hvilket helsefaglig innhold som skal inkluderes i standardene, samt stå ansvarlig for utbredelse i egen virksomhet. Utviklingen av standarder skjer derfor i nært samarbeid med brukermiljøene.

Helsedirektoratet utarbeider standarder, anbefalinger og spesifikasjoner innen følgende områder:

Rapporten Standardisering og samhandlingsarkitektur gir en oversikt over hele området.

KITH har tidligere utarbeidet en rapport som gir en kort beskrivelse av hva som er formålet med standarder, hvem som utarbeider standarder og hvilken rolle standarder bør ha i samhandlingen mellom kunde og leverandør.
Les mer om denne rapporten

Det nasjonale standardiseringsarbeidet er ofte basert på internasjonale standarder - se KITHs engasjement i internasjonal standardisering.
 
Infoark om standardisering og sertifisering (pdf, 109k) 

Siden er sist oppdatert/kvalitetssikret 05.01.12

Utskriftvennlig side: