Kodeveiledning - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Kodeveiledning
ICD-10
NCSP
ICPC-2
NCRP
Takstsystem radiologi
SNOMED
ICF
DRG
Søkeverktøy
NASS
ATC
NEKLAB
NCMP
KodeverkID
BUP-klass
ICD-DA-3

Kodeveiledning

 
Kodeveiledning 2014 endelig utgave er publisert
Grunnet juleferie publiseres ikke endelig utgave av Kodeveiledning 2014 på Helsedirektoratets egne nettsider før etter jul. I påvente av dette er den lagt ut på denne siden, se under.
 
NB NB: Denne siden er erstattet av en tilsvarende side på helsedirektoratet.no.
 
Innholdet på denne siden er beholdt inntil videre kun for historikk og vil ikke bli oppdatert. NB NB
 
Denne siden inneholder gjeldende veiledningsdokumenter og opplæringsmateriell for medisinske kodeverk.
 
Veiledning for koding med ICD-10, NCMP og NCSP
Kodeveiledningen inneholder både en generell opplæringsdel med introduksjon til medisinsk koding og ICD-10 (del 1), en mer detaljert veiledning i oppbygning og bruk av NCMP og NCSP (del 2) og en rekke tematiske veiledninger for koding innen avgrensede områder (del 3).
 
Kodeveiledning 2014 (gjelder fra 01.01.2014, sist oppdatert 20.12.2013) (pdf, 2,3MB)
Kodeveiledning 2013 (gjelder fra 01.01.2013, sist oppdatert 20.12.2012) (pdf, 2,3MB)
Kodeveiledning 2012 (gjelder fra 01.01.2012, sist oppdatert 20.01.2012) (pdf, 2,2MB)
Kodeveiledning 2011 (gjelder fra 01.01.2011, ikke oppdatert etter publisering 21.01.2011) (pdf, 2MB)
 
 
NB: Helsedirektoratet har 18.08.2011 pga. feil i DRG-grupperingsprogrammet bestemt at koding av SIRS/sepsis når dette er hovedtilstand må utføres annerledes enn det som er angitt i kodeveiledningen. Koder for SIRS (R65.-) og septisk sjokk (R57.2) må ikke brukes som tilleggskoder men i stedet som koder for andre tilstander. Denne bestemmelsen gjelder for resten av 2011 og også for 2012.
 
Opplæring og selvtest i koding
I tillegg til årets kodeveiledning har KITH laget en enkel selvtest i koding som skal støtte og teste forståelsen av basale kunnskaper i koding som er beskrevet i del 1 i kodeveiledningen.
 
 
Koding ved poliklinisk fysioterapi
KITH kodehjelp har i den senere tid mottatt en rekke spørsmål om riktig valg av diagnosekoder fra ICD-10 ved disse konsultasjonene. Vi har derfor laget en kort oversikt over prinsippene for slik koding. Det er også gitt en del eksempler på koding av spesifiserte tilstander. Når man bruker disse kodene er det svært viktig at man i hvertfall ved første gangs bruk slår opp i selve kodeverket og leser undertekster til kodene og sammenhengen de står i, for å unngå feil bruk av dem.
 
 

 
Utdatert informasjon
Opplæring ICD-10 var tidligere en del av bokutgaven og FinnKode, men er fra 2011 tatt ut og lagt her i stedet. Nødvendig informasjon om og opplæring i koding med ICD-10 finnes nå i lettere tilgjengelig tekst i Kodeveiledning 2011 og senere utgaver.
 
Kodeveiledning 2010 (gjelder fra 02.03.2010) (pdf, 1,9MB)
 
Opplæring ICD-10 (pdf, 0,6MB)
Utskriftvennlig side: