1035:2011 Delprosjektet 1 EPJ-løftet - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Historisk rapportarkiv
Kodeverk
EPJ-standarder
Høringer

Delprosjektet 1 EPJ-løftet


 
Egenskaper Åpne rapporten
Dokument: KITH Rapport 1035:2011
Forfatter: Astrid Brevik Svarlien
Publisert: 04.05.2011
Størrelse: 660k, 23 sider, A4
Format: pdf (optimalisert for utskrift)
 
Sammendrag
EPJ-løftet handler om kvalitetsheving av fastlegers og privatpraktiserende spesialisters EPJ-system. Legeforeningen ved Norsk forening for allmennmedisin (NFA) har initiert Delprosjekt 1 som er spesielt knyttet til samhandling. Delprosjekt 1 omfatter et spesifikasjonsarbeid som grunnlag for en funksjonsforbedring av programvaren for fastlegesystemene. Krav til funksjonalitet baseres på brukerstyrte behov.
 
Delprosjekt 1 har som mål å etablere en overordnet kravspesifikasjon.
 
Kravene skal bidra til utvikling av IKT-verktøy som i større grad ivaretar pasientsikkerhet og sikrer kvalitet i pasientbehandlingen, understøtter samhandling og informasjonsformidling mellom aktører i sektoren og understøtter mer effektiv ressursbruk. I neste fase skal det utarbeides videre detaljering av kravene som grunnlag for iterativ utvikling og implementering, slik at løsninger som utvikles muliggjør informasjonsutveksling uavhengig av hvilket EPJ-system som brukes.
Utskriftvennlig side: