Publikasjoner - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Historisk rapportarkiv
Kodeverk
EPJ-standarder
Høringer

PublikasjonerHer finner du de fleste av de publikasjoner som KITH har utgitt. Bruk menyen til venstre for å finne frem til ønsket publikasjon.
Du finner følgende typer publikasjoner på disse sidene:
 • Rapporter
  I all hovedsak rapporter (veiledninger, anbefalinger, utredninger, etc) som KITH har utarbeidet gjennom sin nasjonale kompetansesenterrolle og gjennom SSP og KoK.
 • Meldingsstandarder
  Alle meldingsstandarder (for eksempel epikriser) som brukes ved informasjonsutveksling mellom IT-systemer i helse- og sosialsektoren. Her finnes også tilhørende dokumentasjon og veiledninger for de ulike meldingsstandardene.
 • EPJ-standarder
  Her finnes EPJ-standarder, kravspesifikasjoner og annen dokumentasjon for EPJ og andre typer dokumentasjonssystemer.
 • Kodeverk
  Oversikt over kodeverk og klassifikasjonssystemer (for eksempel ICD-10) som blir benyttet i helse- og sosialsektoren.
 • Høringer
  Høringer som KITH er ansvarlige for å gjennomføre.
 • Høringsuttalelser
  Høringsuttalelser som KITH har gitt til ulike høringer.

Sist revidert: 03.08.2010

Utskriftvennlig side: