PACS - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner

Hva er PACS?

 
PACS står for "Picture Archive and Communication System" og er en betegnelse som brukes for digital røntgen. I et PACS-system blir røntgenbildene generert, lagret og distribuert digitalt og all behov for film og fremkalling er borte.

PACS er blitt en nødvendighet for å kunne behandle, lagre og distribuere den store datamengden som dagens moderne røntgenutstyr genererer.

Bakgrunn
Røntgen er av avgjørende betydning for et sykehus, både for å kunne stille diagnoser og for å kunne sikre den riktige behandlingen. Et moderne helsevesen ville ikke vært mulig uten røntgen.
 
Hvert år gjøres det omlag 3,2 mill røntgenundersøkelser i Norge, dvs 780 undersøkelser pr 1000 innbygger.  Dette tilsvarer 100 mill røntgenbilder årlig!
 
Aktualitet
Røntgen står for en stor del av investeringene i norsk helsevesen. Det er en rivende utvikling både teknisk med innføring av digital røntgen og PACS/RIS og ikke minst organisatorisk med nye måter for samhandling og måter å løse oppgaver på.
 
Både antall røntgenundersøkelser og antall bilder i hver undersøkelse øker i sterk grad i Norge på samme måte som i alle industrialiserte land. Tidligere dreide røntgen seg om å ta 1 bilde ved hver undersøkelse, men ny teknologi med CT (Computer Tomograf) og MR (Magnetisk Resonans) ar endret dette slik at det ofte taes flere hundre eller flere tusen bilder i den samme undersøkelsen. Nye multisclice-maskner (CT og MR) kan ta over 64000 bilder på en undersøkelse
Røntgen ser ut til å få økt betydning, for eksempel ved intervensjonsrøntgen, men også ved økt bruk av røntgenbilder som aktivt støtteverktøy ved annen type medisinsk behandling.
 
Mange har vært redd for at den nye teknologien vil rasjonalisere bort deler av røntgenfaget, men det ser ut til at dette er en ubegrunnet frykt. I Norge økte antall undersøkelser fra 641 pr tusen innbyggerer i 1983 til 710 pr tusen innbyggerer i 1993 og til 780 pr tusen innbygger i 2003. Denne sterke veksten ser ut til å fortsette. Ved siste års RSNA i USA (RSNA 2004) ble det lagt fra beregninger på at røntgen vil øke med over 200 % i de neste 10 årene.
 
Sitat fra RSNA: "Within the next years medical image systems will be the key systems in treatment of the patient both at the hospitals and bedside at home"
Utskriftvennlig side: